De ingang van het gemeentehuis in Middelbeers
De ingang van het gemeentehuis in Middelbeers (Foto: )

Groeten uit de Beerzen: wapenschilden

In ijzer
gegoten
en kleurrijk beschilderd

Heemkundekring Den Beerschen Aard

Frans de Laat was in de jaren '60 ambtenaar van de Burgerlijke Stand op het gemeentehuis van Middelbeers. Als hij een paar in de echt mocht verbinden, vermeldde hij in zijn speech vaak met trots de twee wapenschilden die de ingang van het gebouw sierden.

De Beerzen - Aan de rechterkant hing het wapen met de grote leeuw. Dat was het wapen van de provincie Noord Brabant. Aan de linkerkant is het wapen van de gemeente Oost-,West-en Middelbeers te zien. Nadat in 1814 een einde was gekomen aan de Franse overheersing, werd in Nederland een begin gemaakt met het opstellen van nieuwe regels en wetten. Gemeenten die er nog geen wapen bezaten zouden die zo spoedig mogelijk moeten aannemen om onder andere de officiële ambtelijke stukken te kunnen waarmerken en zegelen. Blijkbaar zijn de Beerzen met deze aanbeveling wat achteloos omgegaan, want in 1817 kreeg de burgemeester een standje van de Gouverneur van Noord Brabant. De Gouverneur van Antwerpen had zich namelijk bij hem beklaagd. Burgemeester Heuvelmans van de Beerzen had zich bij het afgeven van een document op 2 januari 1815 bediend van een stempel waarop een Franse adelaar was afgebeeld. Alle Franse uitingen waren op dat moment echter erg ongewenst. Vanaf 14 oktober 1818 voert de gemeente Oost-, West- en Middelbeers het volgende wapen: “Van lazuur (blauw) gevierendeeld, beladen ieder vierendeel met een klimmende leeuw van goud. Het chef (het bovenstuk) van goud beladen met drie baarzen van lazuur.” De drie baarzen symboliseren vanzelfsprekend de drie kernen: Oostelbeers, Westelbeers en Middelbeers. Deze wapens zouden, in ijzer gegoten en kleurrijk beschilderd, in 1953 aan beide zijden van de ingang van het gemeentehuis komen hangen. In 1865 verrees op het Doornboomplein het pittoreske gemeentehuis met een hardstenen trap in het midden en twee ramen aan beide zijden van de ingang. Al in 1930 wordt de ruimte te beperkt en zoekt men naar oplossingen voor een nieuw gemeentehuis. Door de Tweede Wereldoorlog werden de plannen op de lange baan geschoven. Pas in 1950 begon men weer serieus aan een nieuw administratiegebouw te denken. Tenslotte wordt in 1953 het statige huis van de familie Huijbers, Huize 'Wilma', aangekocht en tot gemeentehuis verbouwd. Een van de vroegere bewoners van dit pand was Wilhelmina van Mensch (1872-1935), waaraan de naam waarschijnlijk te danken is. Aan de voorzijde worden de ijzeren schilden, waarop de wapens van Noord-Brabant en de drie Beerzen zijn geschilderd, gehangen. De oude exemplaren werden geschonken aan de Heemkundekring 'Den Beerschen Aard', die ze als een schat uit het verleden op de Schelft zal bewaren.

In 1997 vond de gemeentelijke herindeling plaats en werden de Beerzen bij de gemeente Oirschot gevoegd. Huize 'Wilma' wordt door de ambtenaren verlaten. In 2010 doet de gemeente Oirschot het pand in de verkoop. De nieuwe eigenaar van Huize 'Wilma', Jo Becx, ging samen met Peter van Moorsel voortvarend te werk om het gebouw een nieuwe bestemming te geven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden