Foto: Ronald Louwers

Onttrekkingsverbod voor de Beerze

De Beerzen - Vanaf 30 april mag er geen beregeningswater worden opgepompt uit de Beerze en de Leijen. Dit onttrekkingsverbod geldt tot nader order en moet planten, dieren en de waterkwaliteit in deze beken beschermen. Met deze maatregel wil Waterschap De Dommel verdere daling van het waterpeil zoveel als mogelijk voorkomen. Het onttrekkingsverbod geldt voor het stroomgebied van de Beerze (incl. Smalwater, Kleine Aa, Koevertsche Loop, Heerenbeekloop) en de Leijen (incl. Nieuwe Leij, Poppelse Leij, Rovertsche Leij en Oude Leij), en is aanvullend op het halfjaarverbod dat sinds 1 april 2020 van kracht is voor een deel van het gebied van Waterschap De Dommel. Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Dit geldt voor alle beken en sloten in de genoemde stroomgebieden, maar ook bijvoorbeeld visvijvers en vennen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater is wel toegestaan. Waterschap De Dommel voert controle uit op de naleving van het verbod om oppervlaktewater te onttrekken. Meer informatie zie www.dommel.nl/droogte

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden