Edwin Grotentraast MA, adjunct-directeur van de Emiliusschool te Son en Breugel.
Edwin Grotentraast MA, adjunct-directeur van de Emiliusschool te Son en Breugel. (Foto: )

Oirschottenaar genomineerd voor Onderzoeksprijs bij Fontys

Edwin Grotentraast MA, adjunct-directeur van de Emiliusschool te Son en Breugel is met zijn afstudeeronderzoek voor de masteropleiding Leadership in Education genomineerd voor de Onderzoeksprijs 2020 bij Fontys Hogescholen. Grotentraast onderzocht de kansen die de reflectieve dialoog biedt om leeropbrengsten bij kinderen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) in beeld te brengen.

OIRSCHOT - De reflectieve dialoog zet leerkrachten aan het denken over hun handelen en het onderwijs in hun klas. Door het onderzoek van de adjunct-directeur wordt deze werkwijze door de intern begeleiders nu ingezet tijdens de leerlingbesprekingen.

Aansturen en coachen
Bij de implementatie heeft Edwin een aansturende en coachende rol. Aan de hand van alle individueel gestelde doelen gaan de ib’ers met gebruik van de methodiek in gesprek met de klassenleerkrachten. Al doende krijgt de leerkracht niet alleen een indruk van één bepaalde leerling, maar er vormt zich een beeld van zijn/haar onderwijs aan de hele klas. Reflecteren op meerdere onderdelen is hierbij van groot belang. Leerkrachten onderzoeken tijdens die gesprekken of hun veronderstellingen over goed onderwijs wel juist zijn en of hun werkwijze voor alle leerlingen opgaat. “Het is een aanpak die mogelijkheden biedt om de prestaties van de leerlingen te verklaren.” aldus de ambitieuze adjunct-directeur.

Onderwijskundig leiderschap
Het onderzoek van Grotentraast versterkt de kwaliteit van onderwijs aan kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. Een bijzondere doelgroep. Doordat leerkrachten elkaar bevragen op feiten, beleving en motieven ontstaat er veel meer diepgang in een gesprek. Dit bevorderen behoort tot de onderwijskundige rol van de schoolleider.

Master Leadership 
in Education (MLE)
Met de afronding van de opleiding mag de adjunct-directeur zich voortaan Master of Arts (MA) noemen. Educatieve masteropleidingen als MLE worden veelal in deeltijd gevolgd. Dat betekent ook dat verbetering van de eigen onderwijspraktijk centraal staat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden