Eenrichtingsverkeer van Moorland naar de Kemmer met gescheiden fietspad.
Eenrichtingsverkeer van Moorland naar de Kemmer met gescheiden fietspad. (Foto: )

Ingezonden: Buurtgroep de Kemmer stelt Quick Wins op voor Koolmond

In 2016 stonden twee Oirschottenaren op de foto in het Eindhovens Dagblad met in hun handen een schets voor renovatie van de oprit en afrit Koolmond aan de Kempenweg. Een verbinding die van levensbelang is voor de wijken Moorland en de Kemmer.

Ingezonden - De publieksactie 'Houd de Groene Corridor open' zorgde er indertijd voor dat de Eindhovensedijk op Oirschots grondgebied ook daadwerkelijk open mag blijven en de Kanaalbruggen-enquete uit 2017 leerde ons dat ook 76% van de Oirschotse burgers Koolmond gerenoveerd open wil houden als eerste verbindingsweg met de Eindhovensedijk. Inmiddels zijn we 4 wethouders, infrastructuur, 5 ingehuurde externe bureau's verder en enkele tonnen euro's armer. Maar anno 2020 is er nog niets verbeterd aan Koolmond. Er waren andere prioriteiten en we zijn druk met het verkennen van een tweede verbindingsweg met de Groene Corridor.

Tijdens een omgevingsdialoog in december meldden nieuwe externe consultants ons het slechte nieuws, dat de verkeersproblemen in Moorland en de Kemmer pas in 2023 opgelost zijn. Dat kan inderdaad kloppen want rond die tijd moet Rijkswaterstaat de verbreding van de A58 klaar hebben.

Zo lang willen genoemde wijken echter niet wachten. Een aantal bewoners en belangengroepen van Moorland en de Kemmer hebben nu hun krachten gebundeld en gewerkt aan een 'Quick Wins Package' van zo'n 15 verbeterpunten. Daarmee kan al in 2020 gestart worden. Het pakket is inmiddels uitgezet onder alle 'stakeholders' voor verdere detaillering.

Afgelopen week is het college per brief gevraagd om 3 Quick Wins voor Koolmond in gang te zetten; Beter gemarkeerde fietspaden, 10 meter middenbermafscheiding tegen illegaal linksaf slaan en een éénrichtingsring om Koolmond heen.

In januari is ook al een brief met enkele Quick Wins aan de gemeente gestuurd.

Met de 3 nieuwe Quick Wins van februari willen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijken rond Koolmond snel en relatief goedkoop verbeteren op basis van het bestaande onderliggende wegennet. Het burgerinitiatief uit 2016 is actueler dan ooit.

'Gas erop!' riep onlangs een oud-wethouder, annex raadslid, bij zijn afscheid. Dat lijkt ons een uitstekend motto.

www.buurtgroepdekemmer.nl

Meer berichten