De nieuwe stichting is bereikbaar via www.hetboterkerkje.nl of via de voorzitter, Arthur de Vries (06-21532274).
De nieuwe stichting is bereikbaar via www.hetboterkerkje.nl of via de voorzitter, Arthur de Vries (06-21532274). (Foto: )

Het Boterkerkje is klaar voor een nieuwe toekomst

Het oudste monument van Oirschot gaat na ruim 850 jaar een nieuwe fase in. Sinds 1 januari draagt de Protestantse Gemeente te Best, Oirschot en de Beerzen (PKNBOB) het beheer en onderhoud van het oude kerkje over aan een nieuwe stichting.

Oirschot - Vanaf die datum zal het Boterkerkje, zoals het al eeuwenlang in de volksmond wordt genoemd, beschikbaar komen voor een breder scala aan activiteiten. Hoewel de Onze Lieve Vrouwe Kerk, zoals het kerkje tot de bouw van de huidige basiliek werd genoemd, en de latere Mariakapel tot 1648 een religieuze functie had, is het daarna tot omstreeks 1800 gebruikt als klokkengieterij en als opslagruimte. Dat laatste vooral van boter, omdat het gebouw ook in de zomer koel bleef.

Stichting 'Het Boterkerkje' heeft als doel om instandhouding van dit belangrijke monument naar een hoger plan te tillen en beoogt dat te doen door het gebouw op een passende wijze te exploiteren. Er kunnen allerlei activiteiten plaats gaan vinden, maar die moeten dan wel de uitstraling en de status van het kerkje respecteren. Rouwen en trouwen, lezingen, exposities, kleinschalige concerten: de nieuwe stichting staat positief tegenover elke passende vorm van nieuwe invulling. De stichting bestaat uit vijf personen die betrokken zijn bij de leefgemeenschappen van Oirschot en de Beerzen. De bestuursleden zijn Arthur de Vries, Erik van Ingen, Han Smits, Judith Warris en Harm de Jonge.

Meer berichten