De drive vindt plaats op zondag 26 januari in Diessen.
De drive vindt plaats op zondag 26 januari in Diessen.

Bridgedrive voor het goede doel

Diessen - Op zondag 26 januari houdt Bridgeclub Diessen de 21e Diessense bridgedrive. De opbrengst van deze bridgedrive is dit jaar bestemd voor wooninitiatief Benjamin. Dit is een initiatief van een aantal ouders die in Diessen voor een groep jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking, een beschermde woonomgeving willen bieden. Wooninitiatief Benjamin is bestemd voor jongeren in de leeftijd van 18 tot ongeveer 30 jaar. Voor meer informatie: www.benjamindiessen.nl

Aan de bridgedrive kunnen maximaal 84 paren deelnemen en het inschrijfgeld bedraagt 17,50 euro per persoon. Prijzen bij maximale inschrijving: 3 prijzen per lijn. Aantal spellen: 24 over 6 ronden. Inschrijving door aanmelding per e-mail vóór 12 januari: bcdiessen@gmail.com Vermeld bij de inschrijving de naam en die van de partner en de speelsterkte: A-B-C-D. Storting van het inschrijfgeld op Rabobank Diessen rekening nr. NL27RABO0111332095 t.n.v. Bridgeclub Diessen. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijving en is definitief na ontvangst van betaling. Zonder tegenbericht bent u geplaatst.

De drive begint om 11.30 uur in Hercules Sport & Partycentrum, Rijtseweg 1 in Diessen. Voor inlichtingen: Ad Reijrink, tel. 06–53911893, bcdiessen@gmail.com

Meer berichten