Een mooie erkenning voor de landcoöperatie.
Een mooie erkenning voor de landcoöperatie. (Foto: )

Gouden Mispel voor Dal van de Kleine Beerze

Vrijdag 13 december werd in Herenboerderij de Hucht te Elst de jaarlijkse Gouden Mispel uitgereikt. Dit is een stimuleringsprijs voor personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

De Beerzen - De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) kent jaarlijks aan drie personen of organisaties de prijs toe.

Een delegatie van de Landcooperatie mocht deze prijs in ontvangst nemen uit handen van Jaap Dirkmaat, directeur VNC.

"De Landcooperatie is een boer-burger initiatief, waarbij een meer klimaatbestendig beekdal gecombineerd wordt met versterking van het landschap door een groep aktieve boeren samen met de omgeving en gebiedspartners".

Wethouder Piet Machielsen was namens de gebiedspartners aanwezig en ziet deze prijs als erkenning en impuls voor verdere doorontwikkeling van het het stroomgebied van de Kleine Beerze

Kijk voor meer informatie op:

www.dalvandekleinebeerze.nl

Meer berichten