Zie ook website: www.sbeo.nl Het bestuur van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot
Zie ook website: www.sbeo.nl Het bestuur van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (Foto: )

SBEO stelt: Geen woningbouw in het monumentale Boterwijk-Oost

De gemeente heeft plannen voor woningbouw op de locatie Boterwijk-Oost. Het plan behelst een bouwplan van Jansen Bouwontwikkeling die het terrein van de voormalige Boerenbond heeft gekocht. Ter plaatse van het gesloopte Boerenbondgebouw en achter de huidige industriegebouwen van panden Den Heuvel wordt voorgesteld 250 woningen te bouwen.

Ingezonden - De huidige bestemming van industrie zal gewijzigd gaan worden naar woningbouw. Achter het huidige industrieterrein wil de ontwikkelaar verder gaan en bouwen op een gebied met een beschermde status en van hoge cultuurhistorische waarde. Het gebied Boterwijk-Oost is echter voor de gemeenschap van Oirschot en de provincie een speciaal gebied, een open cultuurhistorisch gebied grenzend aan de kern met een bijzonder uitzicht op het dorp Oirschot. Het gebied heeft bijzondere bescherming vanuit de Provincie en in de gemeente Oirschot: Boterwijk-Oost is gelegen binnen de grenzen van de Regionaal Natuur-en Landschapseenheid (RNLE gebied) en de groenblauwe mantel. De groenblauwe mantel biedt geen ruimte voor stedelijke ontwikkeling. Het huidige Streekplan van de Provincie Noord Brabant laat niet toe dat er op het gebied woningbouw gaat komen. Tot nu toe was het antwoord van de Provincie: Het is ondenkbaar dat de Boterwijk ooit wordt volgebouwd. In het bestemmingsplan Buitengebied van de Oirschot heeft Boterwijk-Oost de bestemming: Agrarisch-Landschappelijke en Natuurwetenschappelijke Waarden, A-LNW, een gebied met een bestemming voor het behoud van landschappelijke, natuurwetenschappelijke, abiotische, hydrologische en culturele waarden. Boterwijk-Oost is een gebied met zeer hoge cultuurhistorische waarde Boterwijk-Oost is een gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde. Er ligt voldoende aan volume bouwmogelijkheden in het gebied Ekerschot. De eerste fase ligt al reeds meer dan 10 jaar klaar voor bebouwing. Het gebied Kempenweg-Oude GrintwegGijzelaar met de Peperstraat is uitstekend gelegen aan de noordzijde van Oirschot. De bestaande structuur met de boombeplanting langs de wegen, de kavelgrensbeplanting en het waterloopje, kunnen aanleiding zijn voor een ruime opgezette nieuwe woonbuurt. De gemeente heeft SBEO weer verrast, een gemeente met de leuze 'Monument in het Groen' laat een van de mooiste monumenten van Oirschot verdwijnen door de roep van een projectontwikkelaar. De SBEO zal zich blijven inzetten voor het behoud de Boterwijk-Oost, vrij van bebouwing.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden