Een hekwerk van 869 meter en gerooide bomen in natuurgebied: twee van de twaalf overtredingen volgens WNL op de grond van De Rooy.
Een hekwerk van 869 meter en gerooide bomen in natuurgebied: twee van de twaalf overtredingen volgens WNL op de grond van De Rooy. (Foto: )

'Oirschot verstopt zich achter PAS'

Rens van Ginneken

Bezwaarmakers hek vinden steun

Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen (WNL) is er klaar mee, dat de gemeente niet ingrijpt tegen de in haar ogen illegale activiteiten op het terrein van oud-Dakarcoureur Jan de Rooy aan de Kromvensedijk. Zij schakelden een advocaat in.

Middelbeers - WNL vindt inmiddels ook de Brabantse Milieu Federatie aan haar zijde, plus de Oirschotse bezwaarschriftencommissie. Deze oordeelde op 28 augustus al dat WNL en Stichting Groen Kempenland grotendeels gelijk hadden met hun op 30 juli ingediende bezwaren. Die hadden vooral betrekking op het feit dat het hoge hek als perceelafscheiding van De Rooy in strijd is met de bestemming 'Natuur'. Het perceel van De Rooy grenst direct aan de Landschotse Heide, beschermd Natura 2000-gebied. De Rooys advocaat betoogde dat het genoemde hek de natuur juist beschermt. Dat argument wordt door de bezwaarcommissie onderuit gehaald.

De gemeente heeft echter tot dusver niet aangegeven om de bouw van het hek, twee- tot tweeënhalve meter hoog en deels met stroom erop, ongedaan te willen maken. Op 20 september zou het college zich hierover uitspreken, maar de woordvoerder van de gemeente zei op 1 oktober: "In oktober kunnen we meer zeggen. We zijn afhankelijk van de provincie, waar het stil ligt door het PAS (red.: Programma Aanpak Stikstof)."

Illegale bijgebouwen

Het duurt volgens Hans Smulders van WNL allemaal veel te lang. "Sinds onze eerste meldingen is er ruim een half jaar verstreken. Het is welletjes geweest." De werkgroep schakelde de Bredase advocaat Rogier Hörchner in. Hij somt op 16 september in een brief aan de gemeente maar liefst twaalf overtredingen op. Die hebben betrekking op het hekwerk in de natuur, maar bijvoorbeeld ook op het ongeoorloofd verwijderen van bomen en aanleggen van wegen en het illegaal plaatsen van bijgebouwen.

Hörchner licht toe: "Ik ben echt geschokt door de grote hoeveelheid overtredingen en de brutaliteit waarmee de regelgeving genegeerd wordt. Ook de gemeente is verwijtbaar, omdat zij niet ingrijpt. De Rooy is dan wel eigenaar van het perceel, maar bepaalde zaken zijn gewoon verboden op natuurgrond. Hij maakt van zijn bos illegaal een tuin." Over het uitstellen van de besluitvorming: "Deze hele kwestie heeft niets met het PAS te maken."

Hetty Gerringa van de Brabantse Milieu Federatie (BMF) is ook verbolgen. "Het is bizar dat de gemeente 'vergeet' te handhaven en zich achter de provincie verschuilt, terwijl het eigen bestemmingsplan heel duidelijk is over de regels in een natuurgebied. Ik zou zeggen: naleven die handel, met een stevige dwangsom voor elke dag overtreding, voor er nog meer waardevols verloren gaat.", zo vindt zij.

De advocaat van De Rooy geeft aan op dit moment nog geen reden te zien om te reageren. Inmiddels heeft de advocaat van WNL de gemeente per brief in gebreke gesteld, omdat het college ook op 8 oktober geen besluit over het hek nam.

Meer berichten