Voor de verkabeling in Oirschot worden sleuven gegraven, maar ook boren is mogelijk. Het bovengrondse station wordt ongeveer 2,5 hectare groot.
Voor de verkabeling in Oirschot worden sleuven gegraven, maar ook boren is mogelijk. Het bovengrondse station wordt ongeveer 2,5 hectare groot. (Foto: )

Ondergrondse verkabeling komt eraan

Rens van Ginneken

Infoavond: veel vragen voor TenneT

De plannen voor de ondergrondse 150 kilovolt-lijnen en het bovengrondse station en koppelpunt in Oirschot zijn al aardig concreet. Bij een informatiebijeenkomst blijken omwonenden veel vragen te hebben.

Oirschot - Er kan hier en daar nog wat 'finetuning' nodig zijn, maar netbeheerder TenneT heeft al grotendeels ingetekend hoe de nieuwe ondergrondse hoogspanningslijnen van Tilburg Noord naar Best worden aangelegd. Ook de plek voor het nieuw te bouwen station en koppelpunt staat eigenlijk al vast: een stukje oostelijk van de Groenewoudsedijk, ten zuiden van de A58. Daarmee worden in 2023 de bovengrondse masten en leidingen, nu nog dwars door Oirschot, overbodig.

Op 12 september bleek bij een bewonersbijeenkomst in café De Nachtegaal aan de Proosbroekweg niet iedereen direct blij met de plannen. Het station staat ingetekend op enkele honderden meters afstand van het café. "Nu krijgen wij hier in het buitengebied de lasten", liet een bewoonster anoniem noteren. Een andere dame voelde zich nogal overvallen, omdat de plannen als "onverwacht nogal definitief" werden gepresenteerd.

Pijnpunten

TenneT, had voor deze avond alle registers open getrokken om pijnpunten bij de omwonenden weg te nemen. Om zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden was projectleider Hans van Tol met een tienkoppig team naar Oirschot afgereisd. De vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op wat er met aanpassing van het bestemmingsplan nog meer verandert, of het gehele station niet óók ondergronds kan, hoeveel geluid zo'n station eigenlijk maakt, wat er technisch zoal gebeurt in zo'n station en of schade aan dieren en gewassen wordt vergoed.

De ondergrondse leiding onder de huidige bovengrondse leiding leggen bleek niet mogelijk, omdat de regels voor de afstand tot bebouwing destijds minder strikt waren dan nu. Ook zijn er tal van andere beperkingen die het zoekgebied beperken, zoals de minimale 'valafstand' van 245 meter tot windturbines en de bereikbaarheid van tracé en station voor transport.

Van Tol en zijn team weten de kou op deze avond toch enigszins uit de lucht te halen. "De plannen zijn nog niet 'in beton gegoten'. Alle ideeën over kleinere aanpassingen aan het tracé, maar ook over de beplanting om het station goeddeels onzichtbaar te maken zijn zeer welkom", aldus Van Tol. Hij is ervan overtuigd dat het ook met het geluid van het station mee zal vallen. "Het is een vrij monotoon geluid, wat wegvalt tegen het achtergrondgeluid van de nabije A58."

Bij een deel van de omwonenden lijken de zorgen wat weggenomen na deze avond. Velen van hen zijn in ieder geval zeer geïnteresseerd om, op uitnodiging van TenneT, eens een kijkje te gaan nemen bij een station dat al in bedrijf is. Binnenkort starten de bodem onderzoeken aan het tracé.

www.tennet.eu

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden