De Groene corridor
De Groene corridor (Foto: )

Buurtgroep de Kemmer vraagt hulp voor de Groene Corridor

Oirschotse burgers, belangengroepen en geïnteresseerden in infrastructuur hebben onlangs van buurtgroep de Kemmer het verzoek ontvangen om mee te denken over het beheersen van de hoeveelheid verkeer over de Groene Corridor.

Ingezonden - Dankzij de actie 'Houdt de Groene corridor open voor auto's' uit 2016 mag deze rustige groene verbindingsroute tussen Oirschot en Eindhoven open blijven voor motorvoertuigen tot aan het Beatrixkanaal. Daar wil Eindhoven dan de weg afsluiten en wordt het verkeer over de 'challenge variant' gestuurd. Op dit moment tellen we per dag over de Groene Corridor 3.500 tot 4.000 voertuigbewegingen (vtb's) bestaande uit zo'n 1.250 Oirschots bestemmingsverkeer en 1.750 Oirschots woon-werkverkeer plus 500 via Kriekampen. Daarnaast schatten we 500 vtb's sluipverkeer bij file op de A58. Deze laatste categorie levert geen economische bijdrage aan Oirschot maar veroorzaakt wel overlast in met name Moorland, de Kemmer, de Kempenweg en Spoordonkseweg. Deze verkeersstroom willen we daarom graag minimaliseren. Als de 'challenge variant' klaar is, faciliteert deze verbinding een gedeelte van het verkeer van Eindhoven Airport, Westfields (vooral DPD), Brainport Industries Campus en GDC Acht. Dit verkeer wordt geacht via Batadorp van- en naar de A58 te rijden. Bij file op de A58 is de Groene Corridor echter een alternatief omdat de afstand tot Oirschot nagenoeg gelijk is. Buurtgroep de Kemmer heeft afgelopen maanden informatie verzameld over de hoeveelheid 'nieuw verkeer' waarvoor deze sluiproute interessant zou kunnen zijn. Het blijkt om zo'n 5.000 voertuigbewegingen te gaan

De Groene Corridor staat voor: natuur, recreatie, rust, beleven, picknicken, genieten, pauze, leefbaarheid, flora, fauna, duurzaamheid en bio-diversiteit. Dit is niet te combineren met 5.000 vtb's nieuw verkeer waaronder veel vrachtwagens. Dit is uiteraard ook niet wat de omwonenden, sportverenigingen, recreanten en natuurorganisaties beogen met de Oirschotse Heide en het Kemmerbos. Vandaar dat een beroep gedaan wordt op de creativiteit van de Oirschotse burgers om met ideeën te komen om de Groene Corridor op het huidige aantal voertuigen te houden. Iedere Oirschotse burger heeft nu de kans om zijn bijdrage te leveren aan deze 'Groene Longen' van Oirschot. In de loop van september worden de resultaten overhandigd aan de verantwoordelijke wethouders, daarna volgt een terugkoppeling.

www.buurtgroepdekemmer.nl

Meer berichten