Edelherten in natuurgebied het Groene Woud. (Foto: Harry Fiolet).
Edelherten in natuurgebied het Groene Woud. (Foto: Harry Fiolet). (Foto: )

Meer ruimte voor edelherten

Van de redactie

In het Groene woud

Het edelhertengebied in Het Groene Woud wordt uitgebreid. Met de naderende voltooiing van het nieuwe ecoduct over de spoorlijn tussen Boxtel en Best, kan een gebied van 100 hectare in natuurgebied De Mortelen worden aangekoppeld. Woensdag 18 september wordt hierover een informatieavond georganiseerd door Brabants Landschap en ARK

OIRSCHOT - Tijdens de informatieavond op woensdag 18 september komen resultaten van de afgelopen 2,5 jaar aan bod. Vervolgens wordt vooruit gekeken naar het toekomstige edelhertengebied in De Mortelen. Aanwezigen krijgen na afloop de gelegenheid vragen te stellen. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) bij Herberg De Schutskuil in Oirschot.

Koning van het woud

Het edelhert was ruim anderhalve eeuw weg uit de Brabantse natuur. Op 6 maart 2017 keerde deze 'koning van het woud' terug. Die dag werden 13 edelherten uitgezet in Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. De dieren doen het goed in het gebied, zo is inmiddels de ervaring. "Er zijn kalfjes geboren en de dieren vervullen hun rol met verve. Ze zorgen voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten." Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. Ze maken letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten, weten de mensen van het Groene Woud.
Om de rol te vergroten die de edelherten als 'landschapsarchitect' in Het Groene Woud spelen, wordt in overleg met de streek hun leefgebied de komende tijd uitgebreid. Een belangrijke schakel hierbij is de natuurbrug over de spoorlijn tussen Boxtel en Best. Dit ecoduct, dat door ProRail wordt gebouwd, zorgt er niet alleen voor dat groot en klein wild veilig kan oversteken, maar tevens dat het leefgebied voor edelherten met nog eens 100 hectare wordt vergroot, een flinke uitbreiding voor niet alleen het leefgebied van het edelhert, maar ook dat van andere dieren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden