Het hekwerk dat het perceel Kromvensedijk 4 afscheidt van de omgeving. ‘Niet passend binnen Natura 2000’, vinden de bezwaarmakers.
Het hekwerk dat het perceel Kromvensedijk 4 afscheidt van de omgeving. ‘Niet passend binnen Natura 2000’, vinden de bezwaarmakers. (Foto: )

Is het 'Kromvense hekwerk' illegaal?

Rens van Ginneken

Partijen botsen bij hoorzitting

Dinsdag, bij de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oirschot, over een omstreden hekwerk aan de Kromvensedijk 4, bleek een compromis onhaalbaar.

Middelbeers - Het hekwerk, vele honderden meters lang en tweeëneenhalve meter hoog inclusief stroomdraad, hoort bij de in aanbouw zijnde woning van Jan de Rooij bij het Kromven. De Rooij was tot 2005 een grote naam in de transportwereld, en is bekend vanwege zijn deelnames aan de rally Parijs-Dakar. Werkgroep Natuur en Landschap (WNL) De Beerzen en Stichting Groen Kempenland zijn bezwaarmakers tegen de twee verleende vergunningen voor het hekwerk. Ook het feit dat de gemeente niet handhavend optrad, toen De Rooij het natuurgebied grondig onderhanden nam en daarbinnen een forse inrit met verlichting aanlegde, vinden zij merkwaardig. De Rooij werd bij de zitting vertegenwoordigd door zijn architect en zijn raadsman. Ook de vergunning verlenende ambtenaar was aangeschoven voor de commissie onder leiding van mr. Wim Waarma. De bezwaarmakers stelden dat het hekwerk geen erfafscheiding, maar een totale omheining van een perceel is. "In strijd met de bestemming", zo stelden zij. "Omdat het hek nu staat in de bestemming 'Natuur', waar dit alleen binnen de bestemming 'Wonen' had mogen staan." Zij wijzen erop, dat het perceel direct grenst aan Natura 2000-gebied de Landschotse Heide en het hekwerk zich in de in 2017 daaraan toegevoegde '500 meterzone' bevindt. Deze zones zijn bedoeld als extra buffer rond kwetsbare natuur, waarin de doorstroming van wild moet worden bevorderd.

Commando-opleiding?

De vergunningverlenende ambtenaar stelt dat de omgevingsvergunning voor het hek wél in overeenstemming is met de bestemming. Omdat 'de omgevingsvergunning toch wel verleend zou worden', werd er niet gehandhaafd, vertelde zij. "Er lag bovendien een aanvraag om groot wild, zoals zwijnen, te kunnen weren om de nieuwe aanplant te beschermen. Het klein wild kan wel door dit hek." Volgens WNL is er echter 'nog geen wild zwijn op de Landschotse Heide gesignaleerd'. De stelling van de ambtenaar ontlokte bij Hans Smulders (WNL) de vraag: "Hebben de zwijnen misschien de Commando-opleiding gevolgd, wat een hekhoogte van tweeëneenhalve meter rechtvaardigt?" De raadsman van De Rooij zag ook rechtvaardigingen voor het hekwerk. "Er heeft in juni vandalisme plaatsgevonden, met een schade van veertienduizend euro. En meneer De Rooij wil de natuur juist beschermen met dit hek." Mr. Waarma polste nog of een compromis haalbaar was. De raadsman stelde dat eventueel op termijn bekeken kan worden of het hekwerk verlaagd, of wellicht deels afgebroken kan worden. Dat is voor de bezwaarmakers geen solide alternatief. Zij blijven bij hun verzoek: intrekken van de vergunning en verwijderen van het perceelhek. Advies van de commissie volgt binnen zes weken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden