Van links naar rechts: mevrouw Kusters (secretaresse), mevrouw Anke Vogels, de heren Siersema, Looijenga, Jos Vogels en Stalpers
Van links naar rechts: mevrouw Kusters (secretaresse), mevrouw Anke Vogels, de heren Siersema, Looijenga, Jos Vogels en Stalpers (Foto: )

René Vogels Stichting al 25 jaar actief

Rudi Muller

Oirschots initiatief groeit gestaag

De René Vogels Stichting bestaat deze week 25 jaar. Op 4 augustus 1994 werd de stichting opgericht, precies een week voordat de naamgever op 33-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van maagkanker. Met het oprichten van de stichting zorgde René ervoor dat zijn nalatenschap op een bijzondere manier ten goede komt aan de bestrijding van kanker.

Oirschot - Onder het motto "Ze moeten er wel wat voor doen, ik geef het niet zomaar weg", besloot René om zijn erfenis niet ineens te schenken, maar het bedrag onder te brengen in een stichting. Broer Jos, voorzitter van de stichting die hij samen met René's vriendin Anke van Herk en diens goede vrienden Jacques Klaassen en Tiny Jaspers de eerste jaren vormgaf, vat het doel als volgt samen: "We verlenen geldelijke steun aan onderzoek naar kanker en het voorkomen en behandelen van deze ziekte." Deze gelden worden uitgekeerd in de vorm van een reisbeurs, waardoor jonge onderzoekers in staat worden gesteld om in een buitenlands onderzoeksinstituut kennis en ervaring op te doen met als doel deze mee terug naar Nederland te brengen. Anke Vogels, petekind van René, vertelt: "Het is bijzonder om te zien dat een Oirschots initiatief inmiddels is gegroeid tot een landelijk vooraanstaande stichting. We zijn er trots op dat we dit jaar de 150ste beurs uit hebben mogen reiken." Waar Anke eerst meeging om de beurzen uit te reiken, is zij inmiddels actief binnen het bestuur en denkt zij als psycholoog ook mee in de beoordeling van aanvragen. Om een reisbeurs te ontvangen dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen. De aanvraag bestaat uit een cv, gedetailleerde beschrijving van het onderzoek, motivatie, begroting en aanbevelingsbrieven van de begeleiders in zowel Nederland als het buitenland. De door onafhankelijke deskundigen beoordeelde aanvragen worden door het bestuur op kwaliteit gerangschikt. Als een aanvraag is goedgekeurd, wordt de beurs tijdens een bijeenkomst met ook leden van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) uitgereikt. Na afloop brengt de onderzoeker verslag uit bij de NVvO en ontvangt een penning voor het werk. Bijzonder detail is dat deze penningen gemaakt worden door kunstenares Ger Hordijk - de Vos, de vrouw van de eerste bij het bestuur betrokken oncoloog, de heer Gerrit Jan Hordijk. Overigens is het niet zo dat de gelden nog steeds enkel en alleen afkomstig zijn uit de nalatenschap van René. Jos Vogels: "In de afgelopen 25 jaar hebben we diverse schenkingen uit het Oirschotse en van mensen die de stichting een warm hart toedragen mogen ontvangen, waardoor we de missie van mijn broer nog altijd kunnen voortzetten. Daarnaast heb ik een enorme waardering voor de inzet en betrokkenheid van de genoemde specialisten. Zonder hun kennis en vakkundige beoordeling, zou de stichting geen bestaansrecht hebben." De stichting werft niet actief donateurs maar belangstellenden kunnen zich via info@renevogelsstichting.nl richten tot het bestuur.

Meer berichten