'Taalonderwijs te vrijblijvend'


Gemeenteraadslid Lily Maaref (CDA) uit haar zorgen over de stagnatie in het taalonderwijs aan statushouders.
Gemeenteraadslid Lily Maaref (CDA) uit haar zorgen over de stagnatie in het taalonderwijs aan statushouders. (Foto: )

'Taalonderwijs te vrijblijvend'

Rens van Ginneken

Raadslid Maaref vreest oponthoud integratie

Omdat onlangs de taallessen aan statushouders in De Enck werden gestaakt, dreigt een leemte in het taalonderwijs, met problemen voor de integratie tot gevolg, zo vreest gemeenteraadslid Maaref (CDA). Wethouder Langens verwacht pas eind dit jaar een alternatief te kunnen presenteren.

Oirschot - "Blijkbaar was het niveau van de lessen niet goed, zo werd me door de vrijwilligers verteld. Er wordt nu nog wel Nederlandse les gegeven, maar alleen op een meer gevorderd niveau. Volgens mijn informatie volgen momenteel ongeveer zes mensen online Nederlandse les, maar dat gaat mogelijk uit van een Arabisch instituut. Ik zet er vraagtekens bij of dat wenselijk is. Zo'n zes statushouders die nu les zouden moeten krijgen, volgen helemaal geen les en ongeveer een gelijk aantal volgt blijkbaar lessen in Tilburg en Eindhoven. Het baart me zorgen, dat er nu dus blijkbaar een aantal statushouders in onze gemeente is, die geen of geen goede lessen volgen en waarop weinig zicht is. Wethouder Esther Langens heeft te kennen gegeven dat het tijd kost voor de Lev-groep om de problemen in kaart te krijgen en dat er mede daarom voor het einde van dit jaar nog geen initiatiefvoorstel valt te verwachten. Een aantal mensen kost dus een jaar lang extra uitkering, terwijl hun integratie en participatie zo goed als stil staat. En terwijl voor hun inburgeringsdiploma Taalniveau A2 nodig is. Voor de statushouders zelf is het heel moeilijk om zonder goede begeleiding vanuit de gemeente de goede lessen te vinden", zo betoogt gemeenteraadslid Lily Maaref.

Op maat

Ze vervolgt: "De vrijwilligers die betrokken zijn bij de begeleiding van de statushouders raken gefrustreerd, ook omdat er alleen een algemeen voorstel te verwachten valt. Ze willen graag lessen op maat voor de statushouders, anders werkt het niet effectief, omdat er flinke verschillen bestaan in opleidingsniveau, achtergrond en ambitie tussen de statushouders. Ook geven de vrijwilligers aan, dat zij meer steun van de gemeente nodig hebben, bij het bemiddelen voor en begeleiden naar een duurzaam werk voor de statushouders." Ooit was Maaref zelf statushouder en zo ondervond ze aan den lijve hoe belangrijk gedegen taalonderwijs en begeleiding daarbij is. "Ik had nog het geluk dat ik goed Engels sprak, maar dan nog voel je je erg afhankelijk en gedwongen afwachtend. Wij werden destijds gelukkig wel goed geholpen en begeleid vanuit de gemeente. Hoe langer het duurt voor je de taal beheerst, hoe moeilijker het wordt om stappen te zetten naar participatie, integratie en een baan. We zouden in Oirschot weer naar een systeem moeten, waarbij per individu een doel wordt geformuleerd, met maatwerk om daar naartoe te werken en de regie bij de gemeente, zodat er zicht blijft op de voortgang. Degenen die nu geen les hebben, zouden zich voor de zomer ergens moeten kunnen aanmelden voor lessen op maat. Bij de huidige vrijblijvendheid is niemand gebaat!"

Reactie wethouder

In een reactie geeft wethouder Esther Langens aan dat er momenteel diverse opties voor taalonderwijs aan statushouders worden onderzocht, maar dat er ook andere doelgroepen zijn die aandacht behoeven. Ze onderkent de zorgen van Maaref. "Ook ik ben van mening dat we geen kansen onbenut moeten laten om statushouders zo snel mogelijk een zelfstandig bestaan te laten opbouwen. Statushouders ontvangen een uitkering, indien zij niet in staat zijn een volledig inkomen te genereren. Taal speelt daar een belangrijk rol bij." Toch moet ze ook nuanceren, omdat er nog andere prioriteiten liggen. "Er zijn ook nog andere doelgroepen die wellicht met extra begeleiding meer kans maken op een baan, zoals Wajong, WIA en Niet Uitkering Gerechtigden. Op dit moment zijn we als gemeente samen met onze partners ISD De Kempen en WSD hard bezig om iedereen in beeld te brengen. Helaas blijkt deze informatie niet met één druk op de knop te achterhalen. Daarnaast lopen er andere prioriteiten, zoals het samengaan van ISD met WVK, die samen KempenPlus gaan vormen en bij de WSD de pilots rondom Transitie arrangementen", zo legt Langens uit.

Arbeidsmarkt

Langens vervolgt: "Omdat ik van mening ben dat alle doelgroepen een optimale kans verdienen om met extra begeleiding een betere kans van slagen te hebben op de arbeidsmarkt en in de samenleving, gaan we in het najaar kijken waar de beste kansen liggen en wat we ervoor moeten doen."

Op vragen van de verslaggever geeft ook afdeling Voorlichting nog toelichting. "Nieuwkomers krijgen via DUO een lening die omgezet kan worden tot een gift, na het binnen drie jaar behalen van de inburgeringsverplichting. Zij mogen zelf kiezen waar en hoe zij hun inburgeringstraject volgen. Voor taallessen zijn er diverse scholen, vanuit private aanbieders. De groep inburgeraars in Oirschot is te kleinschalig voor meerdere private taalaanbieders. Zodoende is Taal Totaal in december 2018 gestopt met hun brede taalaanbod in De Enck. Het ondersteunende Taalcafé is eind 2018 gestopt. Hiervoor in de plaats is LEV gestart met een taalklas voor twee groepen anderstaligen: één voor gevorderden, die oefenen voor het ONA deel oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt van het inburgeringsexamen, en één groep voor beginners op A1 niveau.

Vanaf 2021 geeft de minister de gemeente de regie en de middelen voor de inburgering c.q. taallessen. Tot die tijd heeft de gemeente beperkte mogelijkheden. Om te voorkomen dat er een gat ontstaat, ontwikkelt de gemeente, samen met de ISD, WSD en LEV, kansrijke pilots voor statushouders, de raad zal hier binnenkort over worden geïnformeerd."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden