Leden van Gilde Sint Sebastiaan Westelbeers en Sint Joris Middelbeers poseren gebroederlijk in ‘Nachtwachtstijl’ in het onderkomen van Sint Joris.
Leden van Gilde Sint Sebastiaan Westelbeers en Sint Joris Middelbeers poseren gebroederlijk in ‘Nachtwachtstijl’ in het onderkomen van Sint Joris. (Foto: )

Joris en Sebastiaan vieren feest

Rens van Ginneken

Na tien jaar weer Gildefeesten Westelbeers en Middelbeers

Met de Gildefeesten van 17 tot en met 19 mei onderstrepen Sint Joris en Sint Sebastiaan hun warme banden. Daarbij maken 65 gilden hun opwachting. Het hele weekend staat bol van de activiteiten en in de feesttent kan iedereen terecht.

Middelbeers/Westelbeers - Het is één en al historie wat de klok slaat bij de Beerse gilden. Het is dus eigenlijk niet verwonderlijk dat het voorstel om de foto in 'Nachtwacht-stijl' te schieten wel goed landt bij de gildebroeders. Harrie van den Biggelaar, hoofdman van Sint Sebastiaan Westelbeers loopt naar eigen zeggen zelf ook al vanaf zijn vijfde jaar mee.

"Ons gilde gaat zeker terug tot 1600", verklaart hij. "Waarschijnlijk is het nog een stuk ouder, maar rond die tijd zijn alle gildedocumenten door een brand verloren gegaan." Vaandrig en vendelier Mark Timmermans is al 29 jaar lid van gilde Sint Joris Middelbeers.

Ordehandhaving

"Bij ons gaan we ook verder terug, maar ons oudste zilveren koningsschild dateert van 1644", zo weet hij te vertellen. "We zijn allebei schuttersgilden, met de kruisboog. Sint Sebastiaan heeft ook nog handboogschutters. Deze gilden waren vanuit de Middeleeuwen een soort burgerwacht om het dorp te beschermen bij een aanval. Maar ook de functies van ordehandhaving en brandwacht lagen bij de gilden." Uiteraard worden bij de beide gildes het kruisboogschieten 'op wip', het vendelzwaaien, tamboerspelen en andere traditionele gildebezigheden nog fanatiek beoefend om de genoemde historie levend te houden.

Todguld

Henk Swaanen heeft in zijn 26-jarige zittingstijd bij Sint Joris tal van functies bekleed, van knecht tot deken-schatbewaarder. Nu is hij hoofdman. "Voor zover we in onze historie en onze boeken kunnen nagaan, zijn deze beide gilden altijd bevriend geweest. Dat uit zich in het gezamenlijke Koningschieten, wat om de drie jaar afwisselend in Westelbeers en Middelbeers wordt gehouden. Daarbij hanteren we, ook dat gaat zeer zeker al eeuwen terug, een unieke en ludieke manier om elkaar uit te nodigen: de 'Todguld'. Vroeger waren onze gilden namelijk nogal armlastig en om dat fijntjes te onderstrepen ging men het broedergilde uitnodigen, in lompen gekleed en met armoedige instrumenten en vlaggen, om zo het buurgilde te bewegen om mee te betalen in de kosten van de verschieting en de feestelijkheden. Tegenwoordig zitten we echt wel een stuk beter bij kas, maar de traditie is te mooi om los te laten", vertelt Swaanen met een brede lach.

Jonge leden

Ondanks de warme banden tussen Sint Joris en Sint Sebastiaan, volgens Van den Biggelaar is het onderling 'allesbehalve Ajax-Feyenoord', is een fusie nooit een serieus gespreksonderwerp geweest. "Dat zou eigenlijk geen toegevoegde waarde hebben", aldus Van den Biggelaar.

Continue aanwas

"Wij hebben nog altijd 35 leden en Sint Joris zelfs 65. Iedereen is bij ons ook van harte welkom, na goedkeuring door de leden uiteraard. Veel gilden, met name in de steden kampen met terugloop in de bezetting. Bij ons speelt dat zeker niet, mede dankzij een continue aanwas van jonge leden. Bijna de helft is onder de 35. Dat komt, denk ik, omdat we onszelf goed laten zien in het openbare leven en nieuwe jeugd trekt ook weer andere jeugd aan", zo weet Van den Biggelaar.

Vrouwen

Volgens de traditie en de statuten zijn bij zowel Sint Sebastiaan als Sint Joris, zoals bij veel gilden nog het geval is, vrouwen nog niet toegestaan. Toch ligt daar wellicht een omslag in het zicht. "Als een vrouw zich bij ons meldt, zal ik de laatste zijn om lidmaatschap tegen te houden. Ze schieten ook mee bij de wedstrijden inmiddels", aldus Van den Biggelaar.

Timmermans daarover: "Ook bij ons zijn vrouwelijke aanmeldingen zeker geen probleem en ik verwacht dat het ook vanzelf gaat gebeuren in de nabije toekomst." Henk Swaanen onthult: "In vroeger tijden sprak Jan van Roovert bij ons: 'Vrouwen, da is 't begin van 't èènd', maar die tijd zijn we wel voorbij."

Bers Suikerfist

Timmermans besluit: "Er is veel veranderd bij onze gildes. Het gaat nu meer om een ceremonieel gebeuren, maar de sociaal-maatschappelijke functie van het 'schutten', het beschermen van de kwetsbaren in onze samenleving, is wél gebleven. Zo ondersteunen we nu met onze gildefeesten het Bers Suikerfist en stichting JDRL, in de strijd tegen Diabetes Type 1 en al sinds jaar en dag steunen we ook het Jeugdvakantiewerk West- en Middelbeers."

Gildefeesten

Eens in de tien jaar houden Sint Joris Middelbeers en Sint Sebastiaan Westelbeers samen de Gildefeesten, één van de grootste in Zuid-Nederland. Aan de Westelbeersedijk, nabij het Oude Kerkje, is op 17 mei, vanaf 20.30 uur, het Bers Suikerfist (16+), met Partyfriex, Ruud van Broekhoven en dj Ferry van Gestel. Entree 30 euro, inclusief consumpties. Voorverkoop via berssuikerfist@hotmail.com .

Opmars

Op 18 mei is is er vanaf 10 uur een grote kofferbakverkoop, kinderentertainment en jeugddisco. Zondag 19 mei is de grote Gildedag zelf, met om 12 uur een optocht met 65 gilden door Middelbeers en om 14.30 uur een massale gildenopmars op het feestterrein.

Om 15 uur zijn er verschillende wedstrijden, een gildententoonstelling in het Oude Kerkje en kinderentertainment. Op zaterdag en zondag is toegang gratis.

www.facebook.com/gildefeest.middelbeers

Meer berichten