KBO Oirschot en imkervereniging St. Ambrosius verzorgen op 1 mei een informatie-avond.
KBO Oirschot en imkervereniging St. Ambrosius verzorgen op 1 mei een informatie-avond. (Foto: )

Om even bij stil te staan: het belang van bijen

Oirschot - De gemiddelde burger staat meestal niet stil bij de betekenis van bijen en hommels voor onze voedselvoorziening. Veel producenten in de land- en tuinbouw en vooral de fruitteelt maken gebruik van bijenvolken om de vruchtzetting te bevorderen. Helaas loopt de bijenstand al een aantal jaren terug. Gelukkig komen er steeds meer initiatieven om deze negatieve trend te keren. Niet alleen van de agrarische sector maar ook van de gewone burger wordt meer terughoudendheid gevraagd bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook kan een andere aanplant rondom woningen een steentje bijdragen aan het herstel van de bijenstand. De KBO Oirschot en imkervereniging Sint Ambrosius hebben het initiatief genomen voor een lokale informatieavond over het belang van de bijen. Na een korte inleiding wordt een film vertoond. De avond wordt afgesloten met een proeverij van diverse bijenproducten. De toegang inclusief proeverij is gratis. De avond wordt gehouden op woensdag 1 mei, aanvang 19.00 uur in de ontmoetingsruimte van de KBO aan de Vier Uitersten in Oirschot.

Graag één dag van tevoren per e-mail aanmelden:

kbo.beheerder@kpnmail.nl

Meer berichten