Notaris Stijn Marks met een gedeelte van het bestuur van de stichting.
Notaris Stijn Marks met een gedeelte van het bestuur van de stichting. (Foto: )

Geen negentien keer meer aan de deur

Rudi Muller

Goede Doelen Week in de gemeente

Zowel Oirschot als Spoordonk hanteren vanaf dit jaar een andere manier van collecteren. Stichting Goede Doelen Week Oirschot-Spoordonk stelt bewoners in staat om al hun bijdragen aan goede doelen ineens te doen in plaats van verspreid over het jaar. Het initiatief werd vorig jaar genomen door Sjef Rooijackers.

Oirschot/Spoordonk - Hij benaderde alle coördinatoren van goede doelen en bracht hen samen in het scoutinggebouw. Aanvankelijk zaten niet alle fondsen op één lijn, maar nadat elke partij de voor- en nadelen had afgewogen, bleek het gros voorstander te zijn van deze nieuwe manier van werken. Ter inspiratie was ook de voorzitter van de Goede Doelen Week Veghel ter plaatse, om uit de doeken te doen hoe één en ander daar in zijn werk gaat. Uiteindelijk werd er een voorbereidingsgroep opgestart en vervolgens besloten om in september van dit jaar de eerste editie van de Goede Doelen Week plaats te laten vinden. Woordvoerster Linda Spanjers - van Heeswijk legt de procedure uit: "In de week voorafgaand aan de Goede Doelen Week zullen vrijwilligers huis aan huis een envelop verspreiden met daarin informatie, een invulformulier en een retourenvelop. Op het invulformulier kan men aangeven welk doel ze willen steunen. Wanneer er geen specifiek doel wordt aangegeven, wordt het bedrag automatisch volgens de totale giftenverdeling van Oirschot-Spoordonk of, indien gewenst, evenredig verdeeld over de verschillende doelen. Het bedrag kan zowel contant als via éénmalige automatische incasso worden betaald. Uiteindelijk gaat het formulier, samen met het geld of het incassoformulier in de retourenvelop en deze wordt tijdens de Goede Doelen Week net zoals bij een gewone collecte weer opgehaald. Tenslotte wordt de opbrengst geteld bij de Rabobank en direct gestort." De nieuwe manier brengt een hoop rust voor inwoners, die nu in plaats van negentien keer nog maar één keer de deur open hoeven te doen. Daarnaast kan men de nodige manschappen nu veel eenvoudiger op de been brengen. Linda: "Is het nog wel van deze tijd om ieder voor zich te collecteren? Vooral voor kleine fondsen is het steeds moeilijker om collectanten te vinden, waardoor je helaas niet alle straten kunt bereiken en dus ook de opbrengst voor de fondsen kleiner wordt. Op deze manier zijn er maar op één moment collectanten nodig en zullen we dus een volledige bezettingsgraad kunnen creëren omdat alle deelnemende fondsen collectanten leveren." Aan de Goede Doelen Week doen alleen bij het CBF aangesloten landelijke goede doelen mee, wat ook direct de reden is dat de Beerzen nog even afziet van deelname. De Stichting Goede Doelen Week is een burgerinitiatief, waarbij niets van de giften aan de strijkstok blijft hangen van de stichting. Kosten die door de stichting gemaakt worden, worden betaald uit sponsoring. Linda: "Sponsoren voor de stichting zijn natuurlijk altijd welkom!" www.goededoelenweekoirschotspoordonk.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden