Een nieuwe plaats heeft men nu voor haar uitgekozen: het pleintje voor het Oude Kerkje aan de Willibrordstraat.
Een nieuwe plaats heeft men nu voor haar uitgekozen: het pleintje voor het Oude Kerkje aan de Willibrordstraat. (Foto: )

De Beerzen: De leeuwen van het plein

Het H. Hart van Jezus was een symbool van zijn liefde voor de mensheid. In de tweede helft van de 19e eeuw stimuleerden Paus Pius XI en Leo XIII de verering van het H. Hart en in veel gemeenten werden uitgebreide parken aangelegd met op een prominente, verhoogde plaats een meer dan levensgroot H. Hartbeeld, omringd door bomen, struiken en veelkleurige bloemperken.

Middelbeers- Ook in Middelbeers verrees op het Doornboomplein, achter het pittoreske gemeentehuisje, een prachtig H. Hart-monument. Het plein werd omsloten door een haag met drie toegangspoorten en bewaakt door twee grote stenen leeuwen. Blijkens de cijfers aan de onderkant van de beelden waren ze vervaardigd in 1917. Op het feest van het H. Hart, de derde vrijdag na Pinksteren, en op veel andere feestdagen vonden indrukwekkende processies plaats met een stoet van witte bruidjes naar deze mooie plek.

In 1953, toen het oude gemeentehuis werd gesloopt, verdween het H. Hartplein. Er was ook geen ruimte meer voor de twee monumentale leeuwen onder aan de kleine heuvel waarop het H. Hartbeeld was geplaatst. Pastoor Terhorst nam het kloeke en drieste besluit om de prachtige beesten dus maar te vernietigen. Eén leeuw stierf onder de slopershamer. Misdienaar Henk Nouwens was daarvan getuige. Hij vond het erg zielig om op deze manier die kunstwerken te zien verdwijnen. Thuis, bij zijn vader Piet Nouwens, de zaakvoerder van de C.A.V., deed hij dan ook zijn beklag. Deze, eveneens verontrust, waarschuwde de Corporatie. Harrie Schilders aarzelde vervolgens niet en reed onmiddellijk uit. Voor dat de leeuw een roemloos einde zou moeten ervaren, werd hij opgetakeld en naar de woning van Piet Nouwens vervoerd. Daar, in de ruime voortuin, zou de machtige blik van het roofdier de omgeving 16 jaar lang beheersen. Daarna verhuisde hij naar de zoon van Piet, Ad Nouwens, aan de Vestdijk. Nadat hij 65 jaar liefdevol door de familie is verzorgd en gekoesterd, komt de volgende belangrijke verplaatsing. Ad Nouwens schenkt in 2018 de leeuw aan Heemkundekring Den Beerschen Aard.

Meer berichten