Oud-wethouder Raf Daenen toont zich weer strijdbaar: de contra-expertise pleitte hem vrij van niet-integer gedrag.
Oud-wethouder Raf Daenen toont zich weer strijdbaar: de contra-expertise pleitte hem vrij van niet-integer gedrag. (Foto: )

Geen bewijs, toch weg

Rens van Ginneken

Integriteit oud-wethouder onder vuur

Maart 2019 gaat voor oud-wethouder Raf Daenen met een zwart randje de boeken in. Een integriteitsonderzoek door bureau Bing leidde ertoe dat Daenen opstapte als gemeenteraadslid en dat hij de wethouderspost waarvoor hij in Son en Breugel de eerste keuze was, misliep. Een contra-expertise maakte vervolgens gehakt van het Bing-rapport. De gemeente blijft achter dat rapport staan.

Oirschot In 2018 nam Raf Daenen (64) afscheid van zijn werkgever Fontys Hogescholen, waar hij eigenlijk een terugkeergarantie had. Daardoor viel hij terug in de wachtgeldregeling waarop hij als oud-wethouder recht kon doen gelden. Er rezen twijfels: had Daenen nu zelf aangestuurd op vertrek bij Fontys, of nam de hogeschool het initiatief tot ontslag? Het Bing-rapport geeft geen bewijs dat Daenen op ontslag aanstuurde. Wel trekken de onderzoekers de conclusie: 'Het handelen van de heer Daenen in moreel opzicht kritisch te bezien.' Ook zou Daenen, volgens Bing, de gemeente te weinig hebben betrokken bij zijn re-integratie inspanningen. Voor Daenen reden om een contra-expertise in te stellen door hoogleraar Michiel de Vries van de Radboud Universiteit, expert op het gebied van integriteitskwesties in het openbaar bestuur. De Vries stelt vast: het Bing-rapport inzake Daenen voldoet niet aan de eisen. Sterker nog, het is 'broddelwerk' volgens de hoogleraar. Hij veegt in zijn contra-expertise de vloer aan met de conclusies uit het Bing-rapport en stelt onomwonden deze haaks staan op het feitenrelaas.

Moreel laakbaar?

Dan ontstaat een 'welles-nietes verhaal'. Bing ontkent in een reactie dat er verkeerde suggesties zijn gewekt en stelt dat De Vries 'selectief gewinkeld' heeft tussen Bings bevindingen. De Vries reageert daarop: 'Op basis van deze reactiebrief van Bing zou ik zeggen dat Bing haar negatieve conclusies over Daenen heeft teruggetrokken. Er staat letterlijk dat zij niet concluderen dat Daenen niet te goeder trouw was en dat zij niet concluderen dat hij moreel laakbaar gedrag vertoonde. Ik daag Bing uit om slechts één voorbeeld te geven uit het feitenrelaas, waarin Daenen op eventueel negatief morele aspecten van de vaststellingsovereenkomst (red.: over de ontslagprocedure bij Fontys) is gewezen door de gemeente!' De gemeente lijkt vreemd genoeg momenteel de 'grote afwezige' in het verhaal. Sterker nog, als deze verslaggever bij burgemeester Judith Keijzers wil informeren, wordt hij doorverwezen naar afdeling Voorlichting. Die reageert met het doorsturen van de eerdere schriftelijke reactie van Bing, maar de drie concrete vragen van de verslaggever worden niet beantwoord. Zo blijft bijvoorbeeld onbeantwoord waarom er geen hoor-wederhoor is toegepast bij de hoofdverantwoordelijke over Daenens re-integratie bij Fontys. Zo valt lastig vast te stellen of de juiste procedure is gevolgd en of Daenen daarin iets te verwijten viel. De officiële reactie vanuit Voorlichting, naast de brief van Bing: 'Dinsdag 2 april heeft de burgemeester de fractievoorzitters bijgepraat over de aanbiedingsbrief van dhr. Daenen en de brief van dhr. de Vries. Zij vinden dat Bing een zorgvuldig proces heeft doorlopen. Met de brief van dhr. De Vries verandert daar niets mee.' En zo blijft er dus heel veel onduidelijk. Daenen had volgens Bing de schijn tegen, maar er is geen bewijs gepresenteerd. De vraag rijst, of met alleen insinuaties het rapport überhaupt gepresenteerd had moeten worden. Het resultaat: alle partijen beschadigd en een politieke loopbaan getorpedeerd.

Strijdbaar

Raf Daenen zelf toont zich inmiddels weer strijdbaar. 'Er is door Bing een beeld neergezet, dat niet gestoeld is op feiten', stelt hij. Over zijn oude werkgever Fontys: 'We hebben echt eerlijk gekeken wat ik met mijn terugkeergarantie nog zou kunnen doen bij Fontys. Het punt was: ik ben al tien jaar weg uit het onderwijs, waar ondertussen een hele vernieuwingsslag heeft plaatsgevonden. Dat er geen passende functie kon worden gevonden, was een koude douche voor me. Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, voerde mijn loopbaancoach gesprekken met de gemeentesecretaris en P&O. De conclusie uit die gesprekken was, dat het op zich goed was als er een vaststellingsovereenkomst over vertrek bij Fontys zou komen. Helaas is daarover niets op papier gezet. Ondertussen moest ik in 2018 behandeld worden voor kanker, waardoor mijn prioriteit even ergens anders lag. Ik was ook nooit in de veronderstelling dat ik iemand benadeelde.'

Moeras

'Jammer dat er nu zo suggestief naar mijn handelen werd gekeken. Rechtmatig is er sowieso niets onoorbaars geconstateerd. In mijn beleving had de gemeente, op de hoogte van de intenties en gelet op het morele aspect, naar mij en Fontys moeten reageren: wij hebben hier bedenkingen bij. Die bedenkingen heb ik nooit gehoord. Na het Bing-rapport besloot ik per direct uit de gemeenteraad te stappen. Als de indruk er ligt van 'er is rook' dan bestaat het gevaar dat je wegzakt in een moeras van beschuldigingen. Daar was ook mijn partij (Red.: SPO) niet mee gediend. Zo zit ik ook niet in elkaar: ik heb altijd in de politiek gezeten om in samenwerking dingen voor elkaar te krijgen. Daarom vind ik het nu wel wrang dat ik alsnog zelf het slachtoffer werd van een 'afrekencultuur'. Met negatieve insinuaties bewijzen we de gemeenschap geen dienst.'

Het blijft een vreemd idee, deze verdenking, uitgerekend tegen Daenen, over wie vrijwel iedereen het wel eens was dat het woord 'Normbesef' zowat op zijn voorhoofd stond getatoeëerd. Maar hij besluit: 'Ik ben er de man niet naar om verbitterd te blijven. Ik zal toch altijd de verbinding blijven zoeken, hoe dan ook.'

Meer berichten