Foto:

Nieuwe toekomst voor 'Gebouw 95'

Rens van Ginneken

Iconisch militair pand herbestemd

Het beeldbepalende oude wachtgebouw aan de Eindhovensedijk krijgt een nieuwe bestemming als onder meer informatiecentrum. Ook wordt bekeken of er met die nieuwe functie 'samengewoond' kan worden met de kerkuil in het pand.

Oirschot - Over de aanwezigheid van een kerkuil in het verouderde 'Gebouw 95' twijfelt hij niet, Ronald van Oss, ecoloog bij Defensie. Hij wijst op de talloze braakballen en uitwerpselen op de deuren die het dier achterliet. 'Voor ons is het ook de vraag of hij straks hier wil blijven, met de hernieuwde activiteit in en rond dit pand. Die mogelijkheid willen we hem wel bieden, maar misschien is het toch nodig het dier te verplaatsen. De kerkuil is een Europees beschermde vogel. Wij als Defensie worden soms kritisch bekeken, dus moeten we zorgen dat we ook in dit geval het beste jongetje van de klas zijn', aldus Van Oss.

Trots

Het oude wachtgebouw heeft de naam van de legerplaats, Generaal-Majoor de Ruijter van Steveninckkazerne trots op de gevel. Sinds 1953 passeerden hier decennialang alle militairen, beroeps en dienstplichtig, die het terrein op, of af wilden. Enigszins berucht was het gebouw ook, want er waren ook een twintigtal cellen in gevestigd. Wie bijvoorbeeld niet terugkeerde van verlof, liep een gerede kans om door de Marechaussee in de kraag gevat te worden, om vervolgens in dit gebouw het 'zwaar arrest' uit te zitten. De tralies voor de vensters getuigen daar nog van. Al jaren wordt het gebouw niet meer gebruikt, het begon te vervallen en er ontstond discussie over sloop, of niet. Onlangs werd de knoop doorgehakt: dit stukje militair erfgoed wordt genoveerd en krijgt een nieuwe bestemming. Vast staat dat informatieverstrekking over zowel de legerplaats als over de toekomstige Groene Corridor hierin een rol gaat spelen. Het hek rond de legerplaats wordt dan verlegd, zodat het gebouw buiten het terrein komt te liggen en toegankelijker wordt voor het publiek.

Klokkentorentje

Tijdens de symbolische sleuteloverdracht van brigadegeneraal Gerard Koot van 13 Lichte Brigade aan projectleider Stef de Wit toont de generaal zich blij over de ontwikkelingen. 'Dit bijzondere gebouw met zijn karakteristieke klokkentorentje staat symbool voor de verbinding tussen de openbare ruimte en de beslotenheid van de legerplaats. De plannen voor de herbestemming zien er veelbelovend uit', zo vertelt hij, met in de verte het geluid van de automatische wapens op de schietbaan.

Ook wethouder Piet Machielsen van Oirschot is blij met dit plan, waarbij zijn gemeente nadrukkelijk betrokken is. 'Het staat voor mij ook voor de steeds actievere rol van Defensie in onze samenleving. Daar wil Oirschot, met zijn lange band met de krijgsmacht, fanatiek aan meewerken.'

Ondertussen heeft de kerkuil zich nog niet laten zien. Die gaat waarschijnlijk vooral fanatiek door met slapen.

Meer berichten