Foto:

De handtekeningen zijn gezet


OIRSCHOT -Op 18 januari hebben de Kerkelijke Instelling van de Congregatie Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van Oirschot en gemeente Oirschot een intentieverklaring getekend om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de herontwikkeling van het Kloostercomplex Nazareth aan de Koestraat in Oirschot. Met de herontwikkeling van het Kloostercomplex is zowel het materiële als het immateriële erfgoed van de Congregatie veiliggesteld. Daarnaast is de herontwikkeling een eerste stap in het proces van de ontwikkeling van een toekomstbestendig centrumplan.

Meer berichten