De presentatie van de reconstructieplannen in november werd zeer goed bezocht in De Doornboom. (foto: Rens van Ginneken)
De presentatie van de reconstructieplannen in november werd zeer goed bezocht in De Doornboom. (foto: Rens van Ginneken) (Foto: )

Groener en verkeersveiliger

Rens van Ginneken

Reconstructie dorpskern Middelbeers

Op 13 november werden de definitieve plannen gepresenteerd. Middelbeers wacht een grondige facelift. Er komt een heel pakket aan maatregelen ter verfraaiing van het centrum. Ook de verkeersveiligheid moet er op vooruit gaan. Het plan is het mooie resultaat is van een burgerinitiatief om het dorpshart een nieuw impuls te geven. Hanke Lanting geeft toelichting op de infoavond.

Middelbeers - Meer uniformiteit in het straatbeeld, veel meer groen, aanpak van verkeersknelpunten en een meer uitnodigend karakter. Ziedaar de hoofdingrediënten van de aanpak van het Middelbeerse centrum, zoals deze in november werden gepresenteerd in de zaal van café De Doornboom. Vele tientallen omwonenden en betrokkenen bogen zich nieuwsgierig over de over het biljart gedrapeerde schetsen en 'artist impressions'.

Gedragen plan

De plannen zijn zogezegd definitief. Hanke Lanting van de Initiatiefgroep Dorpshart Middelbeers (IDM) daarover: "Grote veranderingen zullen er niet meer komen, maar hier en daar zal een stukje finetuning nog wel nodig en ook wel mogelijk zijn", zo nuanceert ze 'definitief'. "We zijn als initiatiefgroep vooral erg blij, dat er na drie jaar van voorbereiding nu een gedragen plan uitrolt. In 2016 hebben we een inspraakevenement gehouden en veel van de toen ingebrachte ideeën zien we nu ook terug in de tekeningen. Belangrijke elementen zijn wel het kerkplein, dat meer bij de Willibrordstraat betrokken wordt en meer groen op het Doornboomplein. De gemeente heeft inmiddels ingestemd met het benodigde budget", aldus Lanting.

Fietsstroken

Andere zaken waarmee de initiatiefgroep blij is, zijn de fietsstroken op de drukke Hoogdijk. Deze maken deel uit van de reconstructie van de N395 maar er is een stevige lobby geweest vanuit de IDM werkgroep verkeer om het voorgestelde profiel van de provincie beter in overeenstemming te brengen met het dorpse karakter. "Op verzoek van initiatiefgroep en gemeente heeft stedenbouwkundig bureau BRO een voorstel gemaakt om groenelementen en materiaalgebruik uit het ontwerp voor het dorpshart ook toe te passen in het reconstructieplan", vertelt Lanting. Vermindering van de verkeersdruk is daarbij ook een van de speerpunten, bijvoorbeeld met een 30-kilometerzone, maar ook door onderzoek te doen naar duurzame oplossingen voor het grote verkeersaanbod in de kernen. "We zijn heel blij dat de gemeente dit initiatief naar zich toe getrokken heeft. Wethouder Jan Heijman neemt dit zeer serieus en trekt hierin samen op met wethouder Ted van de Loo van Hilvarenbeek", vertelt Lanting.

Duizenden auto's

Voor Ans Jacobs zou een stukje van die finetuning zeer welkom zijn. Zij bewoont een monumentale, verbouwde boerderij uit 1905 aan de Doornboomstraat. "Ik zie dat we rozenbottelstruiken voor onze deur krijgen. Dat is mooi, maar ik zou liever verkeersbeperkende maatregelen zien. Dagelijks komen er duizenden auto's voorbij: ik schuif 's morgens vanaf onze oprit al zo de file in. Door trillingen van al dat verkeer kregen we al veel scheuren in ons huis." Frans van Maasakkers maakt zich zorgen over het Doornboomplein. "Extra groen op het plein is mooi, maar daardoor wordt het ook kleiner. Hoe gaat dat straks met evenementen en als er ook nog een horecagelegenheid in het oude gemeentehuis bijkomt. Waar blijven al die auto's?", zo vraagt hij zich af. Lanting hierover: "De voetpaden worden beplant en voetgangers kunnen van het plein gebruik maken. Verkeer proberen we meer te geleiden via kerkplein en Jumbo. Het plein blijft beschikbaar voor evenementen."

Het betrokken stedenbouwkundig bureau, BRO, heeft in een aantal zaken wel voorzien, vertelt Lanting. "Zij hebben goed meegedacht. Ter hoogte van de Willibrordstraat komt een flauwe bocht en een deel van de vergroening overgebracht naar de voorzijde van het voormalig pand van Van Aaken. Ter hoogte van het Doornboomplein wordt de as van de weg verlegd en optisch versmald met groen. Uitgangspunt is dat bestuurders zich meer bewust worden van het verblijf in een dorpskern. Bijkomend voordeel is dat de ruimte die daardoor ontstaat voor het leegstaande pand van voorheen Van Aaken nu door extra groen aan het zicht wordt onttrokken."

Riolering

Ze vervolgt: "Voor de Hoogdijk maken we ons nog steeds sterk voor een dertig kilometerzone. Daarover zijn we nog volop in gesprek met de provincie. Dit vergt een lange adem. Er zijn inmiddels al provincies die uitzonderingsregels hanteren voor provinciale wegen en de snelheid hebben aangepast naar 30 kilometer per uur.
De provincie Noord Brabant houdt in haar beleid nog vast aan een 50 kilometer inrichting."

Volgens wethouder Piet Machielsen kan er nu snel worden begonnen met de opknap- en reconstructiewerkzaamheden. "We denken aan maart, april. Dat moet ook, willen we goed aan kunnen sluiten bij de reconstructie van de provinciale weg N395, later in 2019."

Die planning kan nog een uitdaging worden, omdat naast de reconstructie van het centrum, min of meer tegelijkertijd ook de riolering wordt aangepakt in het hele gebied. Naar schatting zeker acht maanden liggen de straten dan her en der open. Een situatie, waarover met name de ondernemers zich wel wat zorgen maken. Vastgoedontwikkelaar Jo Becx is nog volop bezig met het ombouwen van het oude gemeentehuis naar horecagelegenheid. "We willen openen in het voorjaar, maar ik vraag me af hoe dat gaat, als alle straten nog open liggen", vertelt hij met een frons.

www.oirschot.nl

Meer berichten