Foto:

Bibliotheek Oirschot gaat verhuizen

Van de redactie

Bieb tijdelijk naar de Enck

De bibliotheek in Oirschot is in beweging. Net als andere bibliotheken in Nederland is een nieuwe koers ingezet waarin, naast het beschikbaar stellen van een goede collectie, meer vraaggericht gewerkt wordt. De bibliotheek wil daar zijn waar inwoners zijn. Steeds vaker zal de bibliotheek in de toekomst aanwezig zijn daar waar de behoefte ligt. Dit heeft gevolgen voor de huisvesting van de bibliotheek.

Oirschot - De nieuwe rol en functie van de bibliotheek én de te realiseren bezuinigingsopgave hebben gevolgen voor de huisvesting van de bibliotheek. Vanuit de nieuwe koers denkt de bibliotheek voor de toekomst aan een ontmoetingsplek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, leren, helpen en ontspannen. De bibliotheek ziet daarbij samenwerking met andere organisaties als een belangrijke meerwaarde. Vanuit deze gedachte heeft de bibliotheek minder vierkante meters en meer flexibiliteit in ruimte nodig. Handhaving van de huidige ruimte in De Enck is vanuit deze visie, maar ook financieel gezien, voor de bibliotheek geen optie.

Structurele oplossing

In 2019 zoekt de bibliotheek naar een definitieve locatie die past binnen de visie en financieel haalbaar is. In verband met het onderzoek naar de toekomst van De Enck is op dit moment nog onduidelijk of dit in De Enck of op een andere locatie in Oirschot is.

In afwachting van een definitieve huisvestingsoplossing hebben Bibliotheek De Kempen, De Enck en de gemeente een tijdelijke oplossing van maximaal 1 jaar gevonden: de bibliotheek verhuist in de eerste week van januari 2019 naar de voormalige danszaal op de eerste verdieping in het gemeentelijk deel van De Enck.

Wat betekent dit voor u?

De verhuizing van de bibliotheek vindt plaats in de eerste week van 2019. Dit betekent dat de bibliotheek van 2 tot en met 5 januari gesloten is. Vanaf maandag 7 januari kunt u terecht in de bibliotheek op de eerste verdieping van De Enck. U kunt hier uiteraard zoals vanouds gebruikmaken van de uitgebreide collectie boeken, tijdschriften en andere materialen van de bibliotheek. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om materialen buiten de openingsuren in te leveren via een inleverbus. Daarnaast organiseert de bibliotheek verschillende activiteiten buiten de deur, zoals Boekstart bij het consultatiebureau, leesactiviteiten op scholen en lezingen en workshops op diverse locaties.

Meer informatie

Op korte termijn informeert Bibliotheek De Kempen haar leden over de nieuwe locatie en openstelling van de bibliotheek. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Bibliotheek De Kempen via het e-mailadres:

info@bibliotheekdekempen.nl

Meer berichten