Het Kempenhorst College bestaat 50 jaar.
Het Kempenhorst College bestaat 50 jaar. (Foto: )

Herinneringen ophalen staat centraal

Rudi Muller

Reünie Kempenhorst College

In verband met het 50-jarig bestaan, organiseert het Kempenhorst College een reünie voor iedereen die tussen 1968 en nu als leerling of medewerker aan de school verbonden is geweest.

Oirschot - Men doelt hierbij op eenieder die ooit deel uitmaakte van mavo/mulo (St. Elisabeth en St. Pieter), lhno (voorheen huishoudschool), lts (voorheen ambachtsschool), las (landbouwschool), havo-top, de Kempenhorst en de Halm.

De reünie vindt plaats op zaterdagavond 3 november tussen 20.30 en 02.00 in de school aan de Eikenbussel 1 in Oirschot en staat in het teken van het ophalen van herinneringen. Tijdens een informeel samenzijn is gezorgd voor ontmoetingsplaatsen voor alle onderwijsstromingen en op jaartal van slagen, zodat oud-klasgenoten elkaar snel en gemakkelijk kunnen vinden. Ondersteuningscoördinator en medeorganisator van het evenement Marty van der Staak: "Door de jaren heen hebben we het hier over duizenden mensen, dus een beetje structuur is geen overbodige luxe." De aula wordt het centrale punt met dj, maar door de hele school zijn plekken ingericht voor 'meet & greets'. Praktijkinstructeur Arja Oerlemans: "We hebben al verschillende verhalen gehoord over klassen van vroeger die een groepsapp hebben aangemaakt en via via een groot gedeelte van hun oude klasgenoten hebben weten te bereiken." Ze roept dan ook op tot het uitnodigen van elkaar: "Heb je nog contact met schoolvrienden van vroeger, of misschien met oud-collega's, nodig ze uit!" Aanmelden voor de reünie kan via www.kempenhorst.nl/jubileum, waar men tevens een overzicht kan vinden van de ruim 750 mensen die zich reeds hebben ingeschreven. Bijzonder is het dat er verschillende ouders zijn die samen met hun kinderen kunnen gaan, omdat zij op dezelfde school hebben gezeten.

De kosten voor deze avond bedragen 10 euro in de voorverkoop en 12,50 euro op de avond zelf. Vragen kunnen gesteld worden via reunie@kempenhorst.nl. Tijdens deze avond zal de garderobe bemand worden door vrijwilligers van RTO (Running Team Oirschot), een stichting die zich inzet om het leven van mensen met kanker en hun naasten binnen de gemeente Oirschot te veraangenamen. De opbrengst van de garderobe komt in zijn geheel ten goede aan RTO. De organisatie roept op om zoveel mogelijk te voet of op de fiets te komen, in verband met de verwachte drukte in combinatie met het gebrek aan voldoende parkeergelegenheid.

Ook het Heerbeeck College heeft in 2018 een jubileum. Waar het Kempenhorst college het 50-jarig bestaan van de naam viert, is de school waarmee vijftien jaar geleden werd samengegaan onder de naam Voorgezet Onderwijs Best-Oirschot dit jaar een halve eeuw een scholengemeenschap. Ook vieren beide scholen een halve eeuw Mammoetwet, een wet gericht op de regelgeving van het voorgezet onderwijs. Het Heerbeeck College organiseert een reünie op zaterdag 27 oktober.

Meer berichten