SOJO bestuur: Toon Bullens, Wilfred van Hout, Monique van Moorsel en Daan Lieshout.
SOJO bestuur: Toon Bullens, Wilfred van Hout, Monique van Moorsel en Daan Lieshout. (Foto: )

SOJO stelt geld beschikbaar

Rens van Ginneken

Steun voor actieve jongeren

JC Ramblaz aan de Barcelona moest plaatsmaken voor woningbouw. De vergoeding die Stichting Open Jongerenwerk Oirschot (SOJO) daarvoor van de gemeente kreeg, wordt beschikbaar gesteld aan jongeren die zelf met een plan komen.

Oirschot - Het traditionele jongerenwerk in Oirschot, met bijbehorend jongerencentrum kent een hele historie. Wat in de jaren '70 begon met de jongerensoos Bonky Club, werd later De Ploeg aan de Kennedylaan en aan De Notel. Vervolgens werd het Via-Via en Ramblaz aan de Barcelona. Met de sloop daarvan, om plaats te maken voor woningbouw, is er nu geen fysiek jongerencentrum meer, maar het bestuur heeft wel plannen voor het geld dat de verkoop van Ramblaz aan de gemeente heeft opgeleverd.

Woningbouw

Het levert een aparte situatie op, zo realiseert bestuurslid Wilfred van Hout zich. "We zijn eigenlijk altijd een nogal armlastige stichting geweest, maar nu is er wel wat te besteden." De stichting was eigenaar van jongerencentrum Ramblaz en bouwde dat ook zelf. Aanvankelijk namen de jongeren zelf vaak het initiatief voor de activiteiten in het gebouw, met het jongerenwerk als aanjager. Het jongerenwerk nam later steeds meer het heft in eigen handen, maar desondanks leek er onder jongeren minder behoefte aan het jongerenwerk zoals dat werd aangeboden. Bestuurslid Toon Bullens licht toe: "De gemeente benaderde ons vanwege het woningbouwproject dat ze op de plek van Ramblaz wilde realiseren. Maar een suggestie voor een nieuwe stek kwam er niet. Omdat er ook geen bevredigend antwoord van de gemeente kwam over ideeën over het voortzetten van het jongerenwerk, zijn we akkoord gegaan met het voorstel van de gemeente om het gebouw, op gemeentelijke pachtgrond, aan de gemeente te verkopen."

Opstartend festival

"Na verrekening van de openstaande posten, bleef er voor ons een bedrag van circa een ton over", zo vertelt bestuurslid Daan Lieshout. "Omdat we nu geen gebouw meer hebben, maar wel een fonds, hebben we de statuten gewijzigd." Het fonds is speciaal opgezet om jongeren van 16 tot 25 jaar uit Spoordonk, Oirschot en de Beerzen te ondersteunen en te adviseren. "Het gaat dan niet om reguliere verenigingen, zoals hockey of voetbal, maar echt om nieuwe initiatieven die van de jongeren zelf uit komen. Dat kan bijvoorbeeld een beginnend bandje zijn, maar ook een opstartend festivalletje. We verwachten een kleine begroting, een doelstelling en een enigszins uitgewerkt plan. De schenkingen worden wel gemaximaliseerd, om het zelf werven van fondsen te stimuleren, maar ook vanwege de belasting. Maar uiteindelijk mag de pot wel leeg", aldus bestuurslid Monique van Moorsel. "We zijn benieuwd wie er komen, want we vermoeden dat er meer borrelt dan er zo zichtbaar is. En we hopen zo leuke initiatieven een goede opstap te geven", besluit Bullens.

sojo@iae.nl

Meer berichten