Een platform dat zou kunnen bestaan uit een groep(je) mensen, uit alle kernen.
Een platform dat zou kunnen bestaan uit een groep(je) mensen, uit alle kernen.

Helpen in zelfredzaamheid: Dementieplatform in Oirschot

Onlangs is er een aantal publicaties verschenen over een initiatief van de Lions Best-Oirschot om onze gemeenschap 'dementievriendelijker' te maken.

Oirschot - Een prachtig initiatief dat een prima vliegwiel kan zijn om ons allemaal bewuster te maken wat dementie inhoudt, hoe we onze medeburgers kunnen helpen in hun zelfredzaamheid, in blijven meedoen in onze verenigingen, in de buurt enzovoorts.

Platform

Tijdens een van de besprekingen voor het Lions project is het idee ontstaan voor een dementieplatform in Oirschot. Een platform dat zou kunnen bestaan uit een groep(je) mensen, uit alle kernen, uit zorg, vrijwilligersorganisaties, verenigingsleven, bedrijfsleven, overhead, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers enzovoorts. Het platform zou kunnen dienen als ideeënbedenker, activiteitenstimulator en coördinator als het gaat om dementie. Dit alles met als doel om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen en hun mantelzorgers te ondersteunen. Niet alleen de komende twee jaar van het Lions project, maar ook daarna. De totale gemeenschap kan een bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk kunnen meedoen van mensen met dementie aan het gewone leven in onze gemeenschap. Dat geldt voor ons als buren, winkelend publiek, winkeliers, bank, sportvereniging, postagentschap, kaart- en biljartclub en ga zo maar door. Door ons in te leven in wat iemand met dementie meemaakt en doormaakt, kunnen we begrip tonen en helpen om mensen zo lang mogelijk hun eigen boodschappen te laten doen, te blijven sporten of kaarten of biljarten, geld te pinnen enzovoorts.

Verkenning
en discussie

Bent u geïnteresseerd of kent u mensen die wellicht deel zouden willen nemen aan een eerste verkenning en discussie? Kom dan naar de startbijeenkomst en/of stuur deze mail door! Het doel is om eerst een zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen om het idee van een dementieplatform in Oirschot te bespreken en om na te denken hoe wij hier mee verder willen gaan.

Praktisch

Die startbijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 april vanaf 19.30 uur bij het Kempenhorst College in Oirschot (Eikenbussel 1). Iedereen is van harte welkom.

Graag uiterlijk voor 20 april aanmelden via een mailtje aan:

miriam.termeer@upcmail.nl

Meer berichten