De kerntaak van 30 Natresbataljon is het bewaken en beveiligen van objecten en gebieden in Nederland.
De kerntaak van 30 Natresbataljon is het bewaken en beveiligen van objecten en gebieden in Nederland.

Militairen bezetten omgeving Oirschot en Best

Oirschot - Reservisten van 30 Natresbataljon oefenen 23 en 24 maart in de omgeving van Oirschot en Best. Tijdens de oefening voeren de militairen bewaking en beveiligingstaken uit en verplaatsen zich over de openbare weg met voertuigen en te voet. De militairen dragen wapens, maar maken geen gebruik van munitie.

De Charlie- en Echocompagnie van 30 Natresbatataljon zijn beide een Nederlandse militaire eenheid (compagnie) die geheel bestaat uit reservisten en is geplaatst binnen de Gemeente Oirschot en Gemeente Vredepeel. Het 30 Natresbataljon is een van de drie regionale bataljons van het Korps Nationale Reserve. De staf van 30 Natresbataljon bestaat uit een detachement van circa 20 personen en heeft als thuisbasis evenals de Charlie compagnie de Legerplaats Oirschot en maakt een onderdeel uit van 13 Lichte Brigade.
Een van de kerntaken van 30 Natresbataljon is het bewaken en beveiligen van objecten en gebieden in Nederland. De eenheid levert steun aan buitenlandse militaire transporten die bij grote oefeningen of inzet door Nederland trekken en aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht. Daarnaast kunnen de twee compagnies militaire bijstand verlenen bij rampenbestrijding en voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Ook levert de compagnie steun aan civiele instanties bij grote evenementen en ondersteuning bij ceremoniële activiteiten en herdenkingen.

Meer berichten