(Foto en tekst heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot; meer informatie op de Canon van Oirschot)
(Foto en tekst heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot; meer informatie op de Canon van Oirschot)

Groeten uit Oirschot: De Kapel in beeld

Een ansichtkaart van de kapel van Heilige Eik uit het prille begin van de 20e eeuw.

Oirschot - Het verhaal van deze kapel is bijzonder. In veel voorchristelijke religies namen grote, heilige bomen een belangrijke plaats in. En vaak behielden deze bomen en hun omgeving ook in de Christelijke tijd hun vereringsfunctie. Waarschijnlijk is dit ook het geval met de plek waar nu deze kapel staat. Petrus Vladeraccus, bij wiens 400e sterfdag onlangs werd stilgestaan in een symposium, beschreef de mystieke gebeurtenis die aan de Mariaverering ten grondslag ligt. Op het zand in het riviertje de Beerze werd op 24 juni 1406, de patroondag van Sint-Jan de Doper, een Mariabeeldje met kind gevonden. Het werd in een eik geplaatst en al spoedig daarna door boeren en herders uit de buurt vereerd. Omdat de kerkelijke bestuurders vonden dan het beeld in een kerk thuishoorde, bracht men het beeldje een paar keer naar de kerk van Oostelbeers of Middelbeers, maar het stond daags daarna weer op onverklaarbare wijze in de eik. Toen heeft men daar een kapel gebouwd, eerst van hout, later van steen. Op last van de Staten-Generaal moest de kapel in 1649 gesloopt worden en de eik gekapt. De devotie bleef echter en er werd regelmatig een noodkapel gebouwd van plaggen en stro. In 1854, toen het Katholicisme weer openlijk beleden mocht worden, herrees op de oude fundamenten een nieuwe stenen kapel, die in 1906 uitgebreid werd tot haar huidige omvang. De foto is echter van vlak vóór de uitbreiding. Die uitbreiding werd gerealiseerd met zuilen afkomstig van het oksaal van de Sint-Petruskerk, waarvan het zuidwestelijke deel van de toren in 1904 was ingestort. De kapel is op de foto dus heel anders dan nu.

Meer berichten