'Zo erg zal het toch niet zijn'

'Zo erg zal 't toch niet zijn' een Symposium over Gezondheid, Milieu en intensieve Landbouw.
Als je gezondheid je lief is ben je er bij: 11 maart 2018, 14.30 uur, theater De Enck Oirschot, toegang rij. Het symposium is mogelijk dankzij subsidie van de gemeente Oirschot.

De vele berichten in de pers, acties en bijeenkomsten in de regio maken duidelijk dat de vragen die er bestaan rond Milieu en Gezondheid in onze omgeving talrijk zijn. Dit is aanleiding voor het symposium op 11 maart in Oirschot, in een gebied dat raakt aan natuurgebieden als Kampina, Baest, Landschotseheide, Oirschotseheide, de Utrecht. Onlangs trok de gemeente Oirschot de vergunning voor de bouw van een megastal naast de Kampina terug. Wat is er eigenlijk aan de hand? Is er wel aanleiding voor zorgen?
Het is bekend dat de Peel en de Kempen wereldwijd de regio's zijn met de meest intensieve veehouderij per km2. Mensen zijn onzeker en verontrust: waterwinpunten moesten afgelopen jaren worden gesloten in verband met vervuiling van het grondwater, de omvang van de mestproductie leidt tot fraude in verschillende vormen, Q-koorts… fipronil… hepatitis E… MRSA…
In ziekenhuizen krijg je een speciale behandeling als je stallen met varkens, kippen of vleeskalveren hebt bezocht. Huisartsen in de regio sturen verontrustende berichten uit.
Met een grootschalig onderzoek, dat huis aan huis uitgevoerd werd, hoopt buurgemeente Reusel-De Mierden meer te weten te komen over de gezondheidseffecten door de aanwezigheid van veehouderijen. Duits onderzoek signaleert een drastische afname van aantal en soorten insecten in natuurgebieden met een verwijzing naar slechtere milieuverontreiniging en gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Genoeg aanleiding om je onzeker te gaan voelen…
Is er eigenlijk werkelijk reden tot ongerustheid? En zo ja: wat moet er gebeuren –of komt 't vanzelf wel goed? En als er iets moet veranderen: wat kunnen wij zelf doen om bij te dragen?
Sprekers Vanessa Mommers (Brabantse Milieu Federatie) en Jos vd Sande (vm GGD arts) lichten de vraagstukken toe. Er is ook aandacht voor positieve ontwikkelingen: Riky de Veth presenteert de Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze. Intentie van de middag is een houvast te geven zo dat mensen emoties en feiten van elkaar kunnen scheiden.
De inzet van de middag is: met respect voor ieders mening bijdragen aan begrip en inzicht in de situatie en achtergronden van het ontstaan ervan. En natuurlijk wordt er vooruit gekeken: welke consequenties heeft de huidige situatie op dit moment en wat betekent het voor de toekomst?
Wat kunnen we er samen aan doen om onze leefomgeving te verbeteren en wat zou de overheid en het bedrijfsleven daarin kunnen betekenen?
Het symposium wil bijdragen aan een open en brede dialoog waarin gezondheid voor ons allen als primair belang centraal staat.
Een vergelijkbaar symposium in Hilvarenbeek trok onlangs een volle zaal.
Het wordt druk, wil je zeker zijn van een plaatsje reserveer via <GMOirschot@gmx.com>, welkom!

Gezondheid Milieu Oirschot
Info: www.gezondheidmilieuoirschot.nl
Facebook: Groen Duurzaam Oirschot
contact: <GMOirschot@gmx.com>

Meer berichten