Leden van Buurtgroep de Kemmer op verkenning langs de A58, die met zijn files vaak zorgt voor grote hoeveelheden sluipverkeer op de binnenwegen.
Leden van Buurtgroep de Kemmer op verkenning langs de A58, die met zijn files vaak zorgt voor grote hoeveelheden sluipverkeer op de binnenwegen. (Foto: Rens van Ginneken)

'Burgerparticipatie is wassen neus'

Buurtgroep De Kemmer is wel klaar met de gemeentelijke plannen voor de aanleg van een randweg, als alternatief voor het sluiten van de Eindhovensedijk. "De inspraakprocedure is een wassen neus, de randweg kost Oirschot veel geld en veel groen en het trekt alleen maar meer sluipverkeer aan", zo stelt de groep.

Oirschot – Cees Ouwerkerk, bewoner van de Bloemendaal, is er dagelijks uren mee bezig. "In 2016 werden we in het kader van de burgerparticipatie als buurt uitgenodigd voor een presentatie over de eventuele plannen voor een randweg, als de Eindhovensedijk zou sluiten. Daar, in het Hof van Solms, werden we met onze neus op de feiten gedrukt: we beseften dat de gemeente al heel ver was met de plannen. Hoe kon het dat wij als buurt nog niets wisten?", vraagt hij zich af. "We hebben toen een buurtgroep opgericht, met als gemeenschappelijk belang het behoud van het groen. Toen was al duidelijk dat er 2 hectare groen zou moeten wijken voor de randweg. Dat zou ruimschoots gecompenseerd worden, maar tot dusver is er nog maar 3000 vierkante meter compensatiemogelijkheid gevonden", aldus Ouwerkerk. "In juni 2017 was er een opiniërende en besluitvormende raadsvergadering. De plannenmakers vertoonden een presentatie van 55 minuten. Daarna mochten wij nog vijf minuten over ons alternatief spreken en vervolgens werd het plan goedgekeurd…" De groep maakt zich zorgen om de mogelijke gevolgen van een randweg voor de buurt. "Een onderzoek van Royal Haskoning DHV laat zien dat de hoeveelheid sluipverkeer over de randweg richting de 15.000 verkeersbewegingen op bepaalde dagen kan gaan. Het viaduct over de A58 is daar niet op berekend en ook zullen er tal van nieuwe kruisingen en rotondes moeten worden gerealiseerd. Wij verwachten dat het budget met miljoenen wordt overschreden, dat het sluipverkeer toeneemt, dat de Kemmer afgesloten raakt van het dorp en dat de geluidsoverlast enorm toeneemt. En moet je eigenlijk sluipverkeer faciliteren met duur gemeenschapsgeld? De slogan 'Monument in het Groen' wordt gewoon verkwanseld met deze randweg, terwijl uit alle enquêtes blijkt dat driekwart van de Oirschottenaren gewoon de Eindhovensedijk wil openhouden", verzucht Ouwerkerk. Zijn buurtgroepkompanen, Riekie Baeten, Bernard Rommens en Rosetta Hovius knikken. Hovius: "Hopelijk kunnen we bij de volgende bijeenkomst van de Begeleidingsgroep Randweg wel onze presentatie houden, want tot nu toe wordt er amper naar ons geluisterd door de plannenmakers en lijkt de zogenaamde burgerparticipatie gewoon een wassen neus, want de plannen staan toch al vast."

Meer berichten