Bewoners, recreanten ondernemers en natuurliefhebbers in de Kemmer krijgen door een randweg veel verkeer te verwerken.
Bewoners, recreanten ondernemers en natuurliefhebbers in de Kemmer krijgen door een randweg veel verkeer te verwerken.

Ingezonden: Randwegplan funest voor Kemmerbos en Groene Corridor

Het randwegplan van de huidige coalitie begint steeds meer te lijken op tunnelvisie. Van alle aanvankelijke doelstellingen zal er waarschijnlijk nog maar eentje gehaald worden en dat is vermindering van het sluipverkeer door Slingerbos.

Ingezonden brief - Goed voor de bewoners in Moorland, maar wel een erg dure oplossing om sluipverkeer te bestrijden.

Voor de bewoners, sporters, recreanten ondernemers en natuurliefhebbers in de Kemmer is het echter een ander verhaal, want zij zouden door een randweg een veelvoud aan verkeer te verwerken krijgen. Niet over de Eindhovensedijk die, dankzij zijn gescheiden fietsinfrastructuur, veilig de dagelijkse 3.500 auto's kan verwerken, maar door een nieuw aan te leggen weg door het Kemmerbos, parallel aan de A58. Dit natuurgebied is de bufferzone voor Oirschot tegen geluidshinder en emissie van de A58. Met randweg ernaast zouden er in 2030 zo'n 145.000 auto's kunnen rijden op drukke dagen. Dat is 15.000 meer dan op de A2 in Best. Toch moeten we het in Oirschot stellen zonder geluidsscherm en straks ook nog met veel minder bosbuffer. Zelfs het Vogelreservaat, dat onlangs nog zijn dertigjarig bestaan vierde, wordt niet gespaard. Frappant is ook dat de stuurgroep Oirschot Blijvend Verbonden nog steeds denkt de problemen op te lossen met geluidswallen terwijl de buurt al vier geluidswallen heeft die nu al onvoldoende blijken bij de huidige 90.000 auto's per dag. Ook regionaal wordt door natuur-en landschap organisaties met gefronste wenkbrauwen gekeken naar wat er in Oirschot uitgehaald dreigt te gaan worden met de Groene Corridor tussen Kriekampen en de militaire kazerne. Dat deze verbinding open moet blijven voor auto's en fietsers is uit minstens drie enquetes gebleken, maar dat er 2 tot 4 keer zo veel auto's overheen zouden gaan, dat was niet afgesproken in de Oirschotse Toekomstvisie 2030.

"We gaan de boskap kwalitatief en met de wettelijke factor 1.9 compenseren," beloofden de wethouders Economie & Infrastructuur tijdens de raadsvergadering van juni 2017. Inmiddels buigen 20 enthousiaste teamleden van de 'begeleidingsgroep inpassing randweg' zich over de groene landkaart van de Kemmer. Er moet nog in totaal zo'n 50.000 m2 compensatie gezocht worden. Op dit moment is pas een kleine 3.000 m2 gevonden.

Om het evenwicht tussen economie en ecologie te bewaren is er in Oirschot een wethouder nodig die het behoud van het groen in zijn portefeuille heeft. Het wordt tijd dat er nieuwe verkiezingen komen.

Meer info:

www.buurtgroepdekemmer.nl

Meer berichten