Vanaf 1979 ontvingen zo’n 200 stichtingen en verenigingen geldelijke steun uit de stichting Mr. Pieter van Kollenburg. SCC De Enck was een van de grootste ‘ontvangers’, met 250.000 gulden voor de bouw van De Enck.
Vanaf 1979 ontvingen zo’n 200 stichtingen en verenigingen geldelijke steun uit de stichting Mr. Pieter van Kollenburg. SCC De Enck was een van de grootste ‘ontvangers’, met 250.000 gulden voor de bouw van De Enck. (Foto: Rens van Ginneken)

Van Kollenburg stichting stopt ermee

Grote kans dat de stichting Mr. Pieter van Kollenburg gemist gaat worden. Bijna veertig jaar hebben culturele en maatschappelijke verenigingen en stichtingen in Oirschot profijt gehad van de giften uit het fonds. Maar de bodem van de pot komt nu in zicht. De stichting houdt op te bestaan.

Oirschot - "Een echte dorpsmens", vertellen Ad van den Bogaart, Fons Wagemakers en Peer Peters, het drietal dat al die jaren de stichting runde, over Mr. Pieter van Kollenburg. Van Kollenburg, een "geziene mens" in Oirschot, was onderwijzer, jurist, directeur van de Kinderbescherming in Tilburg en ook een tijd raadslid in Oirschot. Bij zijn overlijden, op 19 juni 1979, liet hij een aanzienlijk vermogen na. Ad van den Bogaart was een persoonlijk vriend van hem, Fons Wagemakers was zijn huisarts, Peer Peters notaris. "De vraag kwam van Pieter zelf", vertelt Van den Bogaart. "Wat zal ik met het geld doen? Er waren geen directe nazaten. Pieter koos ervoor om het geld terecht te laten komen bij culturele en maatschappelijke verenigingen en stichtingen in Oirschot."

Zo werd de stichting opgericht. Hoeveel geld er te vergeven was, is nooit verteld. "Het best bewaarde geheim van Oirschot", glimlacht Peer Peters. "Wel is het zo dat we door de jaren heen wel eens schenkingen kregen, of een erfenis. Zo werd het vermogen weer aangevuld."

Laatste zetje

Maar nu is de bodem toch in zicht. Reden om ermee te stoppen. In 38 jaar hebben zo'n tweehonderd verschillende clubs en instellingen een financiële bijdrage gekregen. Elke aanvrager moest een begroting indienen. Wagemakers: "Vaak was er sprake van een tekort, dat de stichting dan aanvulde. Dat is de voornaamste winst geweest van de stichting: veel evenementen en festiviteiten die anders misschien niet waren doorgegaan, kregen zo een laatste zetje." Onder de aanvragen zaten veel terugkerende activiteiten, van bijvoorbeeld gilden, harmonieën, koren en buurtverenigingen. In veel gevallen ging het niet om heel grote bedragen, zo tussen de 500 en 2000 euro. Er waren ook uitzonderingen. Zo kreeg sociaal-cultureel centrum De Enck 2,5 ton in guldens om de bouw mogelijk te maken. In bijna veertig jaar kon de stichting op veel waardering rekenen in Oirschot en de kerkdorpen. Er zat wel eens een afwijzing bij. "Als de aanvraag niet binnen de doelstelling viel. Maar er was zelden sprake van teleurstellingen, we kregen vooral bedankbriefjes", zegt Van den Bogaart.

Er zit nog een beetje geld in kas. Dat wordt verdeeld onder de clubs die jaarlijks een bijdrage kregen. "Zodat die nog een of twee jaar vooruit kunnen."

Meer berichten