Foto: Jan Appels

Gildeheren uit Westelbeers gehuldigd

Westelbeers - Het gilde Sint Sebastiaan uit Westelbeers huldigde op 20 januari, de Patroonsheiligedag, maar liefst drie leden. Ted van de Heijden (niet op de foto) en beschermheer Cees van Tiel waren 25 jaar lid. Theo Eltink was maar liefs 50 jaar lid en ontving het Kringkroontje van het Kwartier van Oirschot. Ze werden samen met hun echtgenotes in de bloemetjes gezet door hoofdman Harrie van de Biggelaar. Sint Sebastian is een klein maar actief gilde en deze jubilarissen dragen daar allemaal hun steentje aan bij. Foto: Jan Appels

Meer berichten