Voorzitter Frans Adriaanse van de SBEO heeft mevr. Coumans-van Cuijck en haar zus, mevr. Van de Wal-van Cuijck, geadviseerd om deze tegel via het Kapittel te behouden voor Oirschot en is blij dat het is gelukt.
Voorzitter Frans Adriaanse van de SBEO heeft mevr. Coumans-van Cuijck en haar zus, mevr. Van de Wal-van Cuijck, geadviseerd om deze tegel via het Kapittel te behouden voor Oirschot en is blij dat het is gelukt.

Een bijzonder Oirschots aandenken

Stichting Kapittel van Oirschot ontving op woensdag 17 januari een bijzonder Oirchots aandenken. Mevrouw José Coumans-van Cuijck overhandigde de zogenaamde BWB-tegel aan de voorzitter van het Kapittel, Han Smits.

Oirschot - Bij de bevrijding van Oirschot, in de nacht van 24 oktober 1944, is de langgevelboerderij van de familie Van Cuijck, aan de Bestseweg 3, door brand verwoest. In 1947 werd daar een nieuwe boerderij neergezet, onder architectuur van Oirschottenaar Jac Priem. Nadat de laatste bewoner, Nico van Cuijck (oud-voorzitter van Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot) was overleden, kwam deze zogenaamde wederopbouw boerderij te koop staan. Het gebouw had zoveel interessante bouwkundige elementen en versieringen, dat het hoog op de lijst van nog aan te wijzen 'jonge monumenten' stond. Maar ten tijde van de verkoop had de boerderij geen enkele beschermde status. Ondanks vurige pleidooien van de familie, van Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) en van de heemkundekring, heeft de nieuwe eigenaar toch gebruikt gemaakt van het slooprecht. Van de boerderij is niet meer over. Gelukkig is de zogenaamde BWB-tegel gered, zij het enigszins gehavend door de sloop. Het Bureau Wederopbouw Boerderijen is in 1940 in het leven geroepen om boeren die hun bedrijfswoningen hadden verloren aan het oorlogsgeweld, te helpen een nieuw pand te bouwen. De tegel is ook in de naoorlogse jaren nog ingemetseld in de gevels van in totaal ruim 300 nieuwe boerderijen, maar dat de tegel tijdens de Duitse bezetting is ontworpen, blijkt wel uit het feit dat de Nederlandse leeuw, die opstijgt uit de vlammen, ontdaan is van zijn zwaard (we hadden geen leger meer) en zijn kroon (we hadden in de ogen van de bezetters geen koningshuis meer).

Het Kapittel is verguld met de nieuwe aanwinst, maar had, net als de familie en de erfgoedinstellingen, liever gezien dat het pand niet was gesloopt en de tegel op zijn oorspronkelijke plaats had mogen blijven zitten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden