Men wil een brochure bezorgen bij alle inwoners, waarin kort wordt beschreven voor welke mensen wat voor soort activiteiten worden ondernomen en hoe je contact met hen kunt zoeken.
Men wil een brochure bezorgen bij alle inwoners, waarin kort wordt beschreven voor welke mensen wat voor soort activiteiten worden ondernomen en hoe je contact met hen kunt zoeken.

Oirschot Zorgt voor en om elkaar

Een aantal verenigingen in Oirschot heeft de koppen bij elkaar gestoken met als doel om samen te werken aan de versterking van de informele zorg in Oirschot. Informele zorg is een chique woord voor wat mensen in kleine gemeenschappen al eeuwen lang doen: vrijwillig voor en om elkaar zorgen.

OIRSCHOT - De verenigingen die samen Oirschot Zorgt hebben opgericht zijn Vrijwillige Thuiszorg Best Oirschot Son & Breugel, AIC Autisme Informatie Centrum de Kempen, Rode Kruis Oirschot, de Zonnebloem Oirschot en De Beerzen, Protestantse Gemeente Best/Oirschot/De Beerzen, Bijna Thuis Huis Oirschot, KansPlus, Parochie Sint Odulphus van Brabant Oirschot en Running Team Oirschot.

Een aantal instellingen en initiatieven doet ook mee met Oirschot Zorgt omdat ze weliswaar werken met professionals, maar tegelijkertijd een belangrijk deel van het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Dit betreft Welzijn Best Oirschot, Sint Joris en 't Bint.

Samen zoekt men naar nieuwe ideeën, oplossingen voor vraagstukken als hoe creëert men interessante 'functies' voor vrijwilligers, hoe stemt men de activiteiten zoveel mogelijk met elkaar af of hoe kan men van meer betekenis zijn voor de eenzame mensen, die het misschien wel het hardst de zorg en aandacht nodig hebben.

De laatste veertig jaar zijn wij er aan gewend geraakt dat de overheid zorgt voor alles dat wij als gemeenschap niet (meer) doen: zorgen voor onze ouderen, voor zieken, voor mensen met een ernstige beperking, voor mensen met psychische of psychiatrische problemen, kortom voor iedereen die om wat voor reden dan ook, al dan tijdelijk, (veel) zorg nodig heeft. Met het afstoten van deze taken door Rijk en Provincie naar de gemeenten, gecombineerd met een fikse bezuinigingsopdracht, zorgt dit voor een extra appèl op ons als gemeenschap.

Een uitdaging

Het klinkt best vanzelfsprekend en simpel… voor en om elkaar zorgen. Maar simpel is het echt niet. De hoeveelheid mensen die informele zorg nodig heeft groeit en dat wordt de komende jaren zeker niet minder. Daarom is men gestart met dit initiatief en hoopt men dat andere verenigingen en instellingen die ook actief zijn in Oirschot, Spoordonk en De Beerzen zich bij het initiatief willen aansluiten. Men kan daarvoor contact opnemen via oirschotzorgt@gmail.com

Oirschot Zorgt doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. De belangrijkste reden om dat te doen, is omdat men een compleet overzicht wil maken van alle organisaties die actief zijn in de gemeenschap op het gebied van informele zorg.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox