De ijssalon 't Bakhuis van Albert en Sarita Beukelman is inzet geworden voor een stevig geschil in Oostelbeers.
De ijssalon 't Bakhuis van Albert en Sarita Beukelman is inzet geworden voor een stevig geschil in Oostelbeers. (Foto: )

Twee partijen boos bij ‘t Bakhuis

Oostelbeers -  Veel Oostelbeerzenaren zijn blij met de ijssalon in de Schoolstraat, maar de verhoudingen tussen de exploitanten en diverse omwonenden zijn inmiddels kouder dan het ijs zelf.

Door Rens van Ginneken

Ze hadden een soort ‘Ik Vertrek-gevoel’ in 2015, toen ze van Eindhoven naar Oostelbeers kwamen. Maar de mooie verwachtingen van toen hebben inmiddels plaatsgemaakt voor frustratie, stress en een mogelijk financieel drama. “En dat terwijl we hier zo gastvrij omarmd werden door de Oostelbeerzenaren”, verzucht Sarita Beukelman in haar blijkbaar overlast gevende ijssalonnetje ‘t Bakhuis. “We hebben alles gedaan voor de vergunning, maar er bleven maar klachten van een paar buurtbewoners komen. Nu staat er geregeld een handhaver op de stoep, om te controleren of we ons bankje buiten toch niet gebruiken en of we geen reclame-uitingen buiten hebben hangen”, vertelt haar echtgenoot Albert.

Steunbetuiging

Buurtbewoner Cees Hoogland trok zich het lot van het paar aan. “Ik kom hier geregeld. Het ijs is lekker en de salon zorgt voor prachtige ontmoetingen in het winkelarme Oostelbeers. De laatste tijd merkte ik bij Albert en Sarita dat het huilen hen nader stond dan het lachen. Toen brak er bij mij wat en kwam het besef bij meer mensen in het dorp om hen een hart onder de riem te steken.” Dat hart kwam onder meer in de vorm van een steunbetuiging in het huis-aan-huis blad. De crux zit hem in de bestemming voor detailhandel, vertelt Albert. “De buren hebben handhaving gevraagd. Nu wordt er voor alle kleine dingen met dwangsommen gedreigd. Zo mag er nog geen bankje of parasol buiten staan, is er bezwaar gemaakt tegen het achterste deel van het gebouw, dat de omschrijving ‘hobbyruimte’ heeft, waardoor we daarin nog geen pak koffie voor de winkel mogen neerzetten. Het is heel flauw, maar als mensen daarover klagen, moet de gemeente wel handhaven.”

Gestrest

“Het is zo frustrerend”, vindt Sarita. “We zijn al vier jaar aan het vechten en ook bij de gemeente, die eerst dacht dat het allemaal wel zou kunnen, worden we ook niet geholpen. Het heeft ons nu al tienduizend euro gekost aan vergunningen en adviseurs en ons plan voor een B&B staat ook al vier jaar stil. Onze buren bespioneren ons: ze houden angstvallig in de gaten of we toch niets verkeerds doen. En nu moeten we dus tachtig centimeter van ons winkeltje afbreken, omdat dat op de grond van de buren zou staan. Dat is blijkbaar nooit goed omschreven. Afbreken zou ons 35 duizend kosten, terwijl dit pandje er al 120 jaar zo staat.” Albert oogt gestrest, maar hij klinkt nog strijdbaar: “We gaan nu niet meer opgeven.”

Win-win was mogelijk

Maar zo staat ook de tegenpartij er in. De vertegenwoordiger van diverse omwonenden vertelt: “Het klopt dat de perceelsgrens dwars door ‘t Bakhuis loopt. Als dit bij de koop niet is medegedeeld, dan is dat een zaak tussen Albert en Sarita en de verkopers. Op 9 februari heeft het Gerechtshof bepaald dat het deel op de grond van de buren moet worden afgebroken. Al in 2016 hebben mijn cliënten aangeboden om de kosten voor sloop op zich te nemen. Ze meenden nog in overleg te zijn met hun buren hierover, maar die schakelden plots hun jurist in. Jammer, want toen was er nog een win-win mogelijk. Waar partijen nu staan, zover had het nooit hoeven komen. Dat ligt vooral aan de uitbaters van Het Bakhuis zelf. Het plan was een kleinschalige winkel, maar er kwam steeds meer bij: parasols, zitgelegenheid, lawaai en geknoeid ijs op straat en steeds auto’s en fietsen die vaak de inrit van mijn cliënten blokkeerden”, zo toont hij met enkele foto’s.

Privacy verloren

“Geleidelijk ging het steeds meer op horeca lijken en ging de privacy van mijn cliënten eronder lijden. Ze probeerden nog het gesprek met de ondernemers aan te gaan, maar soms vonden ze Albert intimiderend overkomen. Eén van hen durft er nu niet meer naar toe. Ze dreigde er aan onderdoor te gaan, want ze voelde zich ook nog door het dorp met de nek aangekeken. Ze is zeker niet tegen de levendigheid, maar wel in redelijkheid. Uiteindelijk zagen omwonenden geen andere weg dan de gemeente in te schakelen voor handhaving. Het bestemmingsplan is er ook om hen te beschermen. In juli 2018 zei wethouder Machielsen mijn cliënten persoonlijk toe dat “als de vergunningaanvraag van Beukelman de eindstreep niet haalt, de gemeente gaat handhaven op de overtredingen”. 

Als mensen klagen, moet de gemeente wel handhaven

Die aanvraag voldeed niet aan de voorschriften en werd door Beukelman ingetrokken. Omdat de gemeente vervolgens haar toezegging niet nakwam, hebben we –ten einde raad- een formeel handhavingsverzoek in moeten dienen in augustus 2019, om een einde te maken aan de overtredingen inzake het terras, de B&B, de niet toegestane horeca, de parkeerdruk enzovoorts. Dat leverde een last onder dwangsom op voor de ijssalon. Je moet wel: anders dringt het niet door”, concludeert de jurist.

Salamitactiek

Inmiddels is ook het vertrouwen van de omwonenden en hun jurist in het bevoegd gezag flink gedaald. “De gemeente verlengde, in tegenspraak met haar eigen besluit om te handhaven, eenzijdig de begunstigingstermijn met ruim vijf maanden”, vertelt de jurist. “Nu gaan mijn cliënten weer een zomer vol stress tegemoet, terwijl nergens legalisatie mogelijk is voor wat de mensen van ‘t Bakhuis willen.” Hij besluit: “Mijn cliënten gunnen Oostelbeers natuurlijk de ‘prachtige ontmoetingen’ waarover het in het huis-aan-huisblad ging, maar dat hoeft toch niet zo ten koste van iemands woongenot? De rol van de gemeente hierin is ook slecht: zij had duidelijker moeten zijn. Door een ‘salamitactiek’ van kleine uitbreidingen te gedogen, heb je straks een complete kroeg in de wijk.”

Standpunt gemeente

De gemeente bevestigt dat er in september 2020 een last onder dwangsom is opgelegd. “Naar aanleiding van dit besluit heeft de ondernemer ons gevraagd om nog eens samen te kijken naar de (on)mogelijkheden rondom ‘t Bakhuis. Hierop hebben we de begunstigingstermijn van het handhavingsbesluit verlengd tot maart 2021. Omdat het Ruimtelijke Ordeningstraject niet voor de beoogde 1 maart afgerond kon worden, geldt het handhavingsbesluit van 11 september 2020 geldt nu dus nog steeds. Hierop controleren wij”, zo vertelt de woordvoerder van de gemeente.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden