<p>De Commissaris van de Koning, Ina Adema, onthulde de herdenkingsgevelsteen.</p>

De Commissaris van de Koning, Ina Adema, onthulde de herdenkingsgevelsteen.

(Foto: )

De Commissaris van de Koning van Noord-Brabant onthult herdenkingssteen

De Beerzen - De Commissaris van de Koning van Noord-Brabant, Ina Adema, heeft een herdenkingsgevelsteen onthuld die weer een plek heeft gekregen op het voormalig gemeentehuis van Oost-, West- en Middelbeers. Het pand is nu bekend als Boutique Hotel en Grand Café De Beerze.

De gevelsteen is in 1951 aangeboden door een groep onderduikers die de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben. De steen is in 1953 geplaatst in het toenmalige gemeentehuis.

In de jaren 1940-1945 waren in en om Middelbeers ruim 100 mensen ondergedoken, veelal bij de boeren in de buitengebieden en in de bossen. De steen is een replica van het origineel dat sterk verweerd was en is aangeboden door de huidige eigenaar van het pand, de heer Jo Becx.

75 jaar vrouwelijke burgemeesters 

Ook werd erbij stilgestaan dat het op vrijdag 16 april precies 75 jaar geleden was dat in Oost-, West - Middelbeers de eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland werd benoemd: Truus Smulders-Beliën. Deze feestelijke gebeurtenis vierde de gemeente samen met de inwoners.

In samenwerking met twee Beerse ondernemers is een actie opgezet. Bakkerij de Beerse Bakker bood speciale Truus SmuldersBeliëngebakjes aan: er zijn meer dan 700 stuks verkocht in enkele dagen tijd. Grand Café de Beerze vierde het jubileum met een Truus Smulders-Beliën dinerbox: daarvan werden er bijna 450 verkocht. De gemeente Oirschot betaalde een stukje mee om ook de prijs feestelijk te houden. Dat is kennelijk door de inwoners op prijs gesteld.

Truus Smulders-Beliën eerste vrouwelijke burgemeester 

Hoe Truus Smulders-Beliën als eerste vrouw van Nederland burgemeester werd is een bijzonder verhaal. Haar man Jan Smulders, die burgemeester was van het toen zelfstandige Oost-, West- en Middelbeers, stierf kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De steen is een replica van het origineel dat verweerd was

In de zomer van 1944 werd hij gearresteerd door de Duitse bezetter. Hij weigerde om personen aan te wijzen voor tewerkstelling. Vlak voor het einde van de oorlog werd hij gefusilleerd, nog maar 47 jaar oud. Truus Smulders wilde na de oorlog het ambt in de familie houden, solliciteerde en werd benoemd. In die tijd was de functie van burgemeester gekoppeld aan die van gemeentesecretaris, maar om de benoeming mogelijk te maken werden die functies losgekoppeld.

De Beerzen als gezin

Truus Smulders was haar tijd ver vooruit. Het duurde achttien jaar voordat er in Nederland een tweede vrouwelijke burgemeester benoemd werd. Op geheel eigen wijze gaf ze invulling aan het ambt. Ze zag ‘De Beerzen’ als haar gezin en de inwoners als haar kinderen. Ze zette zich voor iedereen in en werd op handen gedragen door de Beerzenaren.

De inwoners zamelden geld in voor haar 12,5 jarig jubileum in 1958. Als cadeau kreeg ze het tweede DAF’je dat ooit van de band rolde.

Een exacte replica van dit DAF-je is te bekijken in Grand Café de Beerze.

En dat DAF-je niet het enige dat de moeite van het bekijken waard is.

Het voormalig gemeentehuis is prachtig gerestaureerd. Ook de toenmalige burgemeesterskamer heeft weer de sfeer van destijds.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden