Dorpsondersteuners: te pas en te onpas


Het team Dorpsondersteuners: Claran van Gerven (buitengebied en Moorland), Hennie Deenen (Oostelbeers), Tiny van de Ven (Oirschot), Loes Kolsters (Middelbeers), Nico van der Borne (Stille Wille).
Het team Dorpsondersteuners: Claran van Gerven (buitengebied en Moorland), Hennie Deenen (Oostelbeers), Tiny van de Ven (Oirschot), Loes Kolsters (Middelbeers), Nico van der Borne (Stille Wille). (Foto: Rens van Ginneken)

Dorpsondersteuners: te pas en te onpas

‘We helpen, bemiddelen, verwijzen door en luisteren’

Rens van Ginneken

De één krijgt het zwaarder voor de kiezen krijgt dan de ander. Meer nog dan voorheen is er door de pandemie het risico dat mensen tussen wal en schip vallen, of vereenzamen. De Dorpsondersteuners houden een oogje in het zeil en ondersteunen ieder die dat nodig heeft. Met raad en daad en soms gewoon al met een luisterend oor. In Middelbeers is Loes Kolsters (41) aangetreden als vervangster voor Yvonne Peijs. Nico van de Borne, Claran van Gerven, Tiny van de Ven en Hennie Deenen lopen al wat langer mee.

“Ik ben bij Wijzer als Dorpsondersteuner ongeveer tegelijkertijd gestart met Hennie Deenen die Oostelbeers doet, Yvonne Peijs in Middelbeers en Westelbeers en Tiny van de Ven in Oirschot, in november 2018”, vertelt Nico van de Borne. Yvonne heeft onlangs het stokje overgedragen aan Loes Kolsters en Marina van Brunschot deed Spoordonk. Voor haar zoeken we nog een vervangster.” Nico zelf heeft Stille Wille in Middelbeers onder zijn hoede. “Ik ben benaderd destijds, omdat ze mij al via het maatjesproject Match Mentor van Wijzer kenden. De invulling van deze functies gaat vaker via-via, maar jezelf opgeven voor deze functie kan zeker ook.”

Kluizenaars

In principe gaat het bij de Dorpsondersteuners om een echte en betaalde baan, doorgaans voor zo’n acht uur per week. “Maar het is zeker geen ‘negen tot vijf baan’, beklemtoont Van de Borne. “Je moet goed benaderbaar zijn en in de praktijk betekent het dat je te pas en te onpas gebeld of geappt kunt worden.” Hij erkent dat Stille Wille niet helemaal dezelfde zaken kent als de dorpskernen. “Op Stille Wille zijn ze wat meer op zichzelf, er zitten ook echt wel wat kluizenaars tussen. Dat is mogelijk ook de reden dat corona weinig voet aan de grond kreeg op het park. Gek genoeg merken we niet zoveel verschil met de tijd voor corona. Ondanks dat de mensen op zichzelf zijn, was er al een cultuur van ‘voor elkaar klaar staan’. In maart wilden we een boodschappendienst opzetten voor mensen voor wie naar de winkel gaan lastig of risicovol kon zijn op het afgelegen park. Dat bleek eigenlijk al voor honderd procent geregeld met alle buren. Hetzelfde met een taxidienst voor mensen zonder vervoer: de helft van de bewoners meldt zich aan als chauffeur. Dat zegt wel wat.”

Korter lontje

Tiny vervolgt: “We zien heel diverse problematieken als Dorpsondersteuners. Op dit moment spelen burenruzies meer dan anders. Door de lockdowns lijken mensen een korter lontje te krijgen. Iets kleins als een auto die verkeerd geparkeerd staat, kan al de vlam in de pan laten slaan.” Hennie Deenen vult aan: “Waar we ook vaak mee te maken krijgen zijn de ouderen die niet meer goed in de gaten hebben hoezeer het zorgsysteem is veranderd. Ze zijn dan bijvoorbeeld bang, dat als ze teveel gaan mankeren, ze naar het verzorgingshuis moeten. Ze weten soms nog niet dat alles er tegenwoordig op gericht is om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Dan moet je wel een beetje anticiperen: op tijd aan de bel trekken voor thuiszorg, of eens kijken wat de mogelijkheden voor een traplift zijn. Bij veel dingen kunnen wij helpen met bemiddeling of doorverwijzen.”

Nico weer: “De thuiszorg is overigens wel een ‘dingetje’ op Stille Wille. Sommige organisaties houden het echt af, ze willen gewoon niet komen omdat ze de afstand te groot vinden. Daar moeten we nog wel over in overleg met huisartsen en de gemeente, want dat kan natuurlijk niet. We stuiten soms op bureaucratie, maar voor onze mensen gaan we best ver hoor.”

Puzzels ruilen

Talrijk zijn de verhalen van de initiatieven die de Dorpsondersteuners in twee jaar tijd al succesvol hebben opgestart. Tiny van de Ven is daar sterk in: ze startte al een puzzelruilproject, erg populair in coronatijd, maar ook een kleding- en een Sinterklaascadeauproject voor de minder draagkrachtige gezinnen. “Maar er is in deze tijd ook veel eenzaamheid en niet alleen onder ouderen. Mensen hangen echt weleens huilend aan de telefoon. Vaak is er relatief eenvoudig iets aan te doen, als we het maar weten. Dan kunnen we bijvoorbeeld een buurtbewoner of de thuiszorg inseinen om eens langs te gaan. We krijgen ook steeds vaker met overbelaste mantelzorgers te maken. Dan proberen we iets te regelen zodat zij af en toe wat adempauze krijgen. Ook onze beweegcoach Corné Boot doet goeie dingen met de jongeren. Hij heeft al veel opgezet voor hen. En soms kan je heel praktisch iets betekenen. De groenteboer in het dorp speelde goed in op de groeiende behoefte aan kant en klare maaltijden, maar we hoorden dat veel mensen de porties zo groot vonden. Dan gaan we in gesprek en denkt de groenteboer vervolgens weer heel goed mee.” Ze toont een foto: “Kijk, een 93-jarige mevrouw die met wat hulp van ons kan beeldbellen met haar kinderen en kleinkinderen. Mooi is dat hè!”

Nieuw teamlid Loes

Nieuw in het team is Loes Kolsters (41) uit Oostelbeers, die de kern Middelbeers ‘overnam’ van haar voorgangster Yvonne Peijs. “Ik was al langer echt enthousiast over dit werk, dus super dat ik nu van start kan”, zo vertelt Loes. In het dagelijks leven is ze ook nog conductrice bij de NS en een bedreven veganistische kok. “Ik merk nu al dat het wat energie kost, maar het geeft nog veel meer energie terug! Het is mooi om mensen te kunnen verbinden, de juiste lijntjes te leggen, zodat onze inwoners geholpen worden. Ik bof met een voorgangster als Yvonne. Ze had een heel breed netwerk opgebouwd en de overdracht was erg fijn. Ze heeft het echt heel goed gedaan. Nu ben ik volop bezig met gesprekken, om de mensen in het dorp te leren kennen. Ook in Middelbeers speelt er van alles en soms is dat best zware problematiek. Kunnen helpen is erg belangrijk, maar zeker zo belangrijk is vertrouwen, een luisterend oor en oprechte interesse.”

Kortom: de Dorpsondersteuners zijn er niet voor niets. Voor deze rare coronatijd heeft Hennie Deenen nog wel een waardevol advies voor iedereen: “Denk in mogelijkheden. En vooral: blijf naar elkaar kijken!”

Meer informatie over het werk van de Dorpsondersteuners, of interesse in een van de projecten, of de natuurwandelingen (ook voor mindervaliden) : dorpsondersteuner.nico@wijzer-oirschot.nl , of via 06-17804808.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden