‘Leve de Kleine Beerze!' schetsboek van streek in transitie


<p>Het boek &#39;Leve de Kleine Beerze&#39; brengt de prachtige Kempische omgeving in beeld.&nbsp;</p>

Het boek 'Leve de Kleine Beerze' brengt de prachtige Kempische omgeving in beeld. 

(Foto: )

‘Leve de Kleine Beerze!' schetsboek van streek in transitie

Welk beeld roept het Kempisch landschap op bij de mensen? Gemoedelijk, kleinschalig, groen... een zachtglooiende streek waar agrarisch land verweven is met natuur. Dorpjes vleien zich behaaglijk in de oksel van de beek, waar toch de dynamiek van de grote stad nooit ver weg is. Gebiedsontwikkelplan ‘De Levende Beerze’ opent met: ‘Wie mag wonen in de Kempen is een geluksvogel’ en daar sluiten de auteurs van het boek zich volledig bij aan.

DE BEERZEN - Maar wist je dat De Brabantse Kempen over de Belgische grens gewoon voortkabbelen? Je fietst ongemerkt het buitenland in, zonder het Kempisch landschap te verlaten. Als fietsgebied zijn De Kempen wel bekend, maar de wandelaar moet het gebied nog ontdekken. Daar is alle reden toe, zeker nu het bekenlandschap steeds meer allure krijgt. In de beekdalen ziet de wandelaar bij elke bocht een ander panorama.

De Kleine Beerze lag sinds de jaren zeventig braaf binnen de stroomgeul water af te voeren. Daardoor kwam meer land beschikbaar voor het verbouwen van voedsel. En het werkte! Inmiddels kijken we hier wat anders tegenaan. We moeten zuinig zijn met water. Naast voedsel verbouwen komen begrippen als landschappelijke kwaliteit, biodiversiteitsherstel en recreatief gebruik bovendrijven en ook wonen en leefbaarheid blijven prangende behoeften. De grote puzzel is nu hoe al die verschillende opdrachten een plekje kunnen vinden, in het landschap van de toekomst.

In het boek ‘Leve de Kleine Beerze!’ besteden Monique Leesberg en Ria Bernards veel aandacht aan de cultuurhistorische en de landschappelijke achtergronden van het gebied, maar de jeu zit in de streekvertellingen en in herkenbare verhalen van de mensen die hier wonen en werken. Allemaal willen zij iets betekenen in de ontwikkeling van de streek. Hoe kijken zij, vanuit hun rijke culturele erfenis, naar de kansen in het gebied? Het boek heeft een bijzonder voorkomen. Door de ringbinding nodigt het uit om als werkboek ingezet te worden. Zoals wethouder Piet Machielsen opmerkte: ‘Gebiedsontwikkeling is nooit af. Dus voeg je eigen bijdrage toe!’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden