Alwéér onterechte vergunningen?

Na het hekwerk van Jan de Rooy, binden natuurbeschermers wéér de strijd aan met de gemeente, nu over een hek in de natuur bij het bedrijf Veteka. Maar de gemeente clasht nu ook nog met erfgoedbeschermers over woningbouw in archeologisch beschermd gebied. Waar gaat het steeds mis?

Middelbeers - Op 18 september mocht de bezwarencommissie van Oirschot aan de bak met klachten van Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen (WNL) en Groen Kempenland. Inzet: een in 2018 onterecht verleende vergunning voor een hekwerk bij houtverwerkend bedrijf Veteka aan de Wit Hollandweg in Middelbeers. Daar verrees deze zomer een 600 meter lang hoog hekwerk in beschermd natuurgebied. Vanaf 2019 maken de natuurorganisaties ook al bezwaar tegen een vergelijkbaar hekwerk rond het perceel van oud-Dakarcoureur Jan de Rooy, in hetzelfde natuurgebied, de Landschotse Heide.

De Rechtbank in Den Bosch moet dit najaar nog oordelen over De Rooys hekwerk, een illegaal bijgebouw, illegale aanleg van leidingen, ongeoorloofde houtkap, illegaal oppompen van grondwater en een niet toegestane inrit met verlichting en camera’s. Voor de natuurbeschermers en hun advocaat is het vooral onverteerbaar dat de gemeente weigert te handhaven, tot er een uitspraak is van de rechter. “Alleen het oppompen van water door De Rooy is verboden, maar ook dat wordt niet gecontroleerd door de gemeente”, zo vertelt Rogier Hörchner, advocaat van WNL. Omdat de gemeente steeds niet binnen de termijnen antwoordde op zijn brieven liet de advocaat al drie dwangsommen opleggen.

Opvallend is dat er nu ook door Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) aan de bel wordt getrokken bij de gemeente. Zij maken bezwaar tegen de bouw van een woning aan de Rotten 2 in Middelbeers, nabij de Oude Toren. Die grond is een Archeologisch Rijksmonument, desondanks gaf de gemeente toch een bouwvergunning af. De bouw is volgens SBEO nu stilgelegd.

Reactie gemeente

Waar gaat het met de bouwvergunningen en de handhaving steeds mis? De gemeente is zelf niet echt scheutig met informatie en de vraag rijst of ze wel voldoende zicht heeft op een eventuele beschermde status van specifieke gebieden. De gemeente wil alleen een algemene, schriftelijke verklaring geven. “We kunnen veelal niet ingaan op individuele casussen, zolang bezwaar- en beroepsprocedures nog lopen. De gemeentelijke taken bij projecten, specifiek gericht op groen, ecologie en erfgoed hebben niet altijd de hoogste bestuurlijke prioriteit gehad. De gemeente Oirschot hier voortaan meer aandacht aan besteden”, aldus Voorlichting. Daarmee rest nog de vraag waarom er niet gehandhaafd werd toen er overtredingen tegen het bestemmingsplan gemeld werden. Ook specifieke vragen als “Was de gemeente op de hoogte van het feit dat de hekwerken in beschermd natuurgebied zouden worden gebouwd?” blijven helaas onbeantwoord.

Rens van Ginneken

'De gemeente kreeg al drie dwangsommen opgelegd'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden