De doelstelling van Open Monumentendag is om lokale monumenten nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het grote publiek.
De doelstelling van Open Monumentendag is om lokale monumenten nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het grote publiek. (Foto: )

Een belangrijke dag voor Oirschot

Van de redactie

Dit jaar is het landelijke thema ‘leermonumenten’

Het coronavirus treft alle evenementen die normaal gesproken op de agenda staan en bij elkaar vele miljoenen bezoekers trekken. Zo ook Open Monumentendag. Er moet worden afgelast, verplaatst, of aangepast. Die laatste optie was voor het Oirschotse Comité Open Monumentendag de enige mogelijke.

Oirschot - Er is gezocht naar een vorm die toch recht doet aan een elementaire doelstelling van Open Monumentendag: monumenten nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het grote publiek. In Oirschot is dat een zaak van groot belang. Immers: we hebben hier een grote monumentdichtheid en de gemeente heeft de opdracht die monumenten te beschermen. Het plaatselijke comité heeft in samenwerking met bestuursleden van de stichting ‘Het Boterkerkje’ gezocht naar alternatieven, die zo dicht mogelijk in de buurt komen van de gebruikelijke invulling. Van openstelling van monumenten anders dan de basiliek en het Boterkerkje kan in deze moeilijke tijden geen sprake zijn; gecompliceerde voorschriften naleven is in veel gevallen haast ondoenlijk.

Thema: ‘Leermonument’ 

De landelijke stichting lanceert elk jaar een thema waar de plaatselijke comités zich naar believen bij kunnen aansluiten. Het thema is dit jaar ‘Leermonument’ en het Oirschotse Comité kon zich hierin vinden voor de lokale invulling van Open Monumentendag 2020. Wat kun je leren van monumenten? Dat was de leidraad voor het organiseren van OMD op 13 september. De focus werd gericht op twee interpretaties: monumenten in het centrum van Oirschot waarvan je iets kunt leren en schoolgebouwen, waarin vele Oirschottenaren in de loop der tijden hebben ‘geleerd’. Bezoekers kunnen vanaf 13.30 uur kennisnemen van/meedoen met beide vertalingen van het thema: Leermonumentenroute. Zowel bij de basiliek op de markt als bij het Boterkerkje aan het Vrijthof is een ‘Leermonumentenroute’ beschikbaar, die individueel of in tweetallen te lopen is, waarbij u aan de hand van een plattegrond en een opdrachtenblad van alles te weten komt over een 15-tal monumenten in het centrum. Bovendien kunt u daarmee een fraaie ‘Oirkonde’ verdienen als extra aanmoediging om mee te doen. In het Boterkerkje is bovendien een tentoonstelling te bezoeken van kunstwerken van Mariëtte van Berkel en Ria Franc, van een muzikaal decor voorzien door een tweetal ensembles van Arti.

Expo ‘Schoolgebouwen’ 

Historische foto’s van Oirschotse schoolgebouwen vindt u op de markt: aan het hek rondom de basiliek zijn ze te vinden, voorzien van een tijdsaanduiding en beschrijving.

Museum ‘De Vier Quartieren’ 

Museum ‘De Vier Quartieren’ sluit op het scholen/leren thema aan met twee lezingen door Wim Daniels om 12.00 en 13.00 uur (5,00 euro) over de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs en tentoongestelde oude onderwijsobjecten. Aanmelden via info@museumdevierquartieren.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden