Foto:
Column Rens

Gele O

Vuurtje?

Ooit had Oirschot een beeldmerk met eikenbladeren en een paar vissen. Kritiek op dat logo heb ik zelden gehoord.

Het nieuwe beeldmerk, geplaatst op de Markt, een metershoge gele ‘O’ met een speelse verbeelding van trapgeveltjes erin, ontmoette echter al snel weerstand. De één vond het lelijk, de ander te duur en een derde vond het net teveel ‘out of the box’. Toen kwam Stichting Behoud Erfgoed Oirschot met een bezwaar dat wellicht steek houdt: volgens de eigen bepalingen van de gemeente mag een dergelijk bouwwerk niet op het plein staan. Dat is namelijk ‘beschermd dorpsgezicht’. De gang naar de gemeentelijke Monumentencommissie en de eveneens gemeentelijke Bezwarencommissie volgde. Wie vreesde dat een faire gang van zaken binnen de eigen gemeentelijke instanties niet mogelijk was, wachtte een opsteker. Beide commissies veroordeelden namelijk de gemeentelijke werkwijze: er waren fouten gemaakt bij de vergunningstoekenning en een nieuw bouwwerk op de Markt mocht sowieso niet. Dat geeft de burger moed: een echt onafhankelijk oordeel! De gemeente huurde echter een externe monumentencommissie in voor een ‘second opinion’. Zo betaalt die burger nu dus dubbel, vanwege een oordeel dat de gemeente niet zo prettig uitkomt. Een gemeente die gaat shoppen om haar gelijk te kopen. Het zou me verbazen als er geen positief advies voor de gemeente uit rolt nu, bij deze externe commissie. Wie betaalt, bepaalt, zo blijkt nogal eens. Verder vind ik het ontluisterend hoe de gemeente hier compleet twee zelf in het leven geroepen commissies negeert en daar zo eigenlijk het stempel ‘niet ter zake doend’ op drukt. Maar ja, welke democratische integriteit mogen we verwachten van de gemeente die De Enck in een achterkamertje de nek omdraaide?

Misschien moeten we niet minder, maar nog veel méér ‘out of the box’ met dit beeldmerk, dat ten slotte bedoeld is om vele toeristen naar Oirschot te lokken. Misschien moeten we het op een honderd meter hoge paal zetten. Dan hoeven de ergeraars er niet tegenaan te kijken, maar is de Gele O wel mijlenver zichtbaar. Torenhoge ambities. Die lui van de Gele M hebben er ook wereldfaam mee verworven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden