Het beekdal van natuurgebied de Beerze.
Het beekdal van natuurgebied de Beerze. (Foto: )

Herstel natte natuur Kampina van start

Het streven is om het project eind dit jaar af te ronden

Van de redactie

Maandag 24 augustus zijn Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten gestart met het uitvoeren van de vervolgmaatregelen in het project Natuur Natuurparel Kampina Logtse Velden en Smalbroeken. Hierin wordt gewerkt aan het herstel van de natte natuur in het beekdal van de Beerze, in het zuidoosten van het natuurgebied.

De Beerzen - In februari is al een gedeelte van de bomen op de wal langs de Heiloop verwijderd. Aannemer Van Beers uit Hoogeloon gaat nu de grootste werkzaamheden uitvoeren. Het streven is om het project aan het eind van dit jaar af te ronden.

Het projectgebied van 341 hectare groot valt onder de bescherming van Natura 2000 en moet natter worden om de bijzondere natuur, zoals de zeldzame blauwgraslanden, te behouden. Ingrijpen in de waterhuishouding is nodig omdat het gebied steeds verder verdroogd en we ook in de toekomst te maken krijgen met steeds langere droogteperioden. Vooral de kwetsbare blauwgraslanden lijden hieronder. Deze drassige, voedselarme hooilanden zijn afhankelijke van de toevoer van kalkrijk kwelwater. De naam dankt het aan de blauwgroene waas, veroorzaakt door soorten als blauwe zegge en blauwe knoop.

De Heiloop wordt gedeeltelijk gedempt, zodat deze waterloop in de toekomst nog nauwelijks kwelwater afvangt. De ondergrondse kwelstroom bereikt de zeldzame blauwgraslanden nu niet optimaal, terwijl die juist afhankelijk is van dit kalkrijke water. Het dempen gebeurt met de grond van de kade die ernaast ligt. Deze wal is in 1954 gemaakt met zand uit de Heiloop die toen werd gegraven. De wal is begroeid geraakt met bomen, die in februari grotendeels zijn verwijderd.

Het dempen van de Heiloop is slechts één van de maatregelen. Zo zal de Beerze in de Logtse Velden weer gaan meanderen. Door het laten kronkelen van de beek ontstaat er meer ruimte voor water. Daarmee wordt er niet alleen natuur hersteld, maar dragen de maatregelen ook bij aan de waterveiligheid, omdat er in extreem natte periodes water langer vastgehouden kan worden in het gebied. Ook wordt de stuw Brinksdijk aangepast tot een klepstuw waarmee de waterstand in het gebied beter geregeld wordt. Zo ontstaat er een natuurlijker beekdal in De Kampina dat beter in staat is om de effecten van klimaatveranderingen op te vangen.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zullen er tijdelijk wegen en wandelroutes afgesloten worden, onder andere bij de Brinksdijk. Dit gebeurt zoveel als mogelijk op doordeweekse dagen. De omleidingen of alternatieve routes zullen duidelijk, ter plaatse, worden aangegeven. Actuele informatie over de planning van de werkzaamheden is ook te vinden op www.dommel.nl/kampina

Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten werken samen in het project Natte Natuurparel Kampina Zuidoost. Dit project komt mede tot stand door financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden